Belgische Staat riskeert dwangsom van 10.000 euro per dag als het niet aan Verenigde Staten vraagt om Nizar Trabelsi te repatriëren

 ©  BELGA

De Belgische Staat moet Nizar Trabelsi een schadevergoeding van bijna 100.000 euro betalen omdat de man, ondanks een duidelijk verbod van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), aan de Verenigde Staten werd uitgeleverd. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de advocaten van Trabelsi. België moet aan de Verenigde Staten ook vragen om Trabelsi naar België te repatriëren, en dat op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag.

mtmBron: BELGA

Nizar Trabelsi werd in 2001 opgepakt omdat hij een aanslag plande op de legerbasis van Kleine Brogel. De man werd daarvoor in 2004 tot tien jaar cel veroordeeld door het Brusselse hof van beroep en zat die straf helemaal uit. In oktober 2013 leverde België hem uit aan de Verenigde Staten, ondanks een beschikking van het EHRM in Straatsburg die dat verbood.

In 2014 verklaarde het EHRM dat de uitlevering in strijd was met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en beval België zelfs om een schadevergoeding van 90.000 euro te betalen aan Nizar Trabelsi.

Het Hof van Cassatie bevestigde in maart 2021 ook al dat de uitlevering aan de Verenigde Staten in 2013 van Nizar Trabelsi beperkt was en dat hij daarom in de Verenigde Staten niet meer vervolgd kon worden voor de feiten waarvoor hij werd veroordeeld in België. België moest dat ook duidelijk kenbaar maken aan de Amerikaanse autoriteiten. In mei van dit jaar werd dat rechterlijk bevel door het Brusselse hof van beroep nog eens herhaald, en werd er een dwangsom van 250.000 euro aan verbonden.

Volledige isolatie

Dinsdag deed het hof uitspraak in een andere procedure, waarin de advocaten van Trabelsi de Belgische Staat aansprakelijk wilden stellen voor de behandeling die de man sinds zijn uitlevering in de Verenigde Staten ondergaat. Trabelsi zit al jaren in een streng bewaakte gevangenis, in volledige isolatie in een cel waar geen daglicht binnenkomt en het elektrisch licht 24 uur per dag brandt. De man lijdt aan posttraumatische stress, symptomen van psychoses, hallucinaties, paniekaanvallen en doet aan zelfmutilatie, zo blijkt uit rapporten van de Verenigde Naties. Bovendien krijgt hij niet de nodige medische zorgen.

Het hof heeft de advocaten van Trabelsi gelijk gegeven en geoordeeld dat de Belgische overheid zijn verplichtingen tegenover de man niet is nagekomen, en dat zonder de schending van het verbod tot uitlevering dat de EHRM had opgelegd, Trabelsi niet in de VS in de gevangenis zou zitten en niet het gevaar zou lopen daar veroordeeld te worden.

Het Brussels hof van beroep veroordeelt de Belgische Staat daarom tot het betalen van een schadevergoeding van zo’n 100.000 euro. Dat komt neer op 10.000 euro per jaar dat hij in een Amerikaanse gevangenis heeft gezeten.

De Belgische Staat moet aan alle Belgische getuigen die opgeroepen worden voor het proces in de Verenigde Staten ook laten weten dat Trabelsi daar terechtstaat voor feiten waarvoor hij al veroordeeld is, en dat ze door te getuigen zouden meewerken aan een schending van het principe dat niemand twee keer voor dezelfde feiten kan veroordeeld worden.

10.000 euro per dag

België moet er bij de Verenigde Staten ook op aandringen dat Trabelsi de nodige medische zorgen zou krijgen, en vooral, de Belgische Staat moet de VS binnen de 30 dagen een diplomatieke nota sturen waarin ze vraagt om Trabelsi terug naar België te brengen. Doet de Belgische overheid dat niet, dan moet ze een dwangsom betalen van 10.000 euro per dag, met een maximum van 100.000 euro.

Aangeboden door onze partners