Regering akkoord over brief rond welvaartsenveloppe aan sociale partners

Premier Alexander De Croo (Open VLD). ©  EPA-EFE

Het kernkabinet van de federale regering heeft woensdag de laatste hand gelegd aan haar vragen aan de sociale partners enerzijds met betrekking tot de welvaartsenveloppe en anderzijds over het interprofessioneel overleg. Die vragen en eisen staan in een brief die gericht is aan de voorzitter van de Groep van Tien, Bart De Smet.

mtmBron: BELGA

Omdat het sociaal overleg muurvast zit, vond dinsdag een overleg plaats tussen de federale regering en de werkgevers en vakbonden verenigd in de Groep van Tien. Op de agenda stonden met name de loonnorm - waarbij wordt vastgelegd hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen om concurrentieel te blijven met onze buurlanden - en de welvaartsenveloppe. Dat laatste is een budget van honderden miljoenen euro’s om in de komende twee jaar de pensioenen en uitkeringen op te trekken, boven op de index.

Na dat overleg leek het echter alsof de socialisten en de liberalen de conclusies van de vergadering op een andere manier interpreteerden. 

“De regering werkt op basis van haar regeerakkoord en gaat ervan uit dat de bestaande wetgeving moet worden gerespecteerd”, zo staat in de brief van vandaag/woensdag die ondertekend is door de premier en de vicepremiers. 

De welvaartsenveloppe voor 2023-2024 zal voor 100 procent worden uitgekeerd. De werkgevers en de MR wilden slechts 60 procent toewijzen en een marge houden om prijsstijgingen op te vangen. Aangezien de sociale partners onderling geen akkoord konden bereiken, stelt de regering voor om dezelfde verdeling te gebruiken als bij de enveloppe voor 2021-2022, waarbij het de sociale partners wel vrij staat om “alternatieve” voorstellen te doen. 

Wat het interprofessioneel overleg en de loonnorm betreft, “bevestigt de regering dat ze de wet van 1996 zal respecteren (...) conform het regeerakkoord”, zo staat te lezen in de brief.

In dat kader is aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) gevraagd haar werkzaamheden te versnellen. Het CRB-rapport over de concurrentiepositie van België tegenover de buurlanden vormt het begin voor het interprofessioneel overleg. 

Zoals dinsdag aangekondigd, geeft de regering de sociale partners nog een maand de tijd. “We hebben afgesproken dat de sociale partners het overleg over de beide dossiers zullen voortzetten. Na een maand willen we een nieuwe vergadering organiseren tussen de regering en de Groep van Tien om daarbij te discussiëren over het eindresultaat van het sociaal overleg”, klinkt het. 

De brief eindigt met een oproep tot verantwoordelijkheid van iedereen in deze moeilijke tijden. “Het is de taak van de regering en de sociale partners om voor de nodige stabiliteit en sociale vrede te zorgen”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten