Ook voor gewaarborgd inkomen moeten verzekeraars het verleden vergeten

Robbie De Caluwé (Open VLD) is een van de Kamerleden die het voorstel indienden dat volgende week wordt goedgekeurd. ©  BELGA

De meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over de uitbreiding van het recht om vergeten te worden. Net zoals vandaag al geldt voor een schuldsaldoverzekering, zal de verzekeraar voor een polis op een gewaarborgd inkomen geen rekening meer kunnen houden met het ziekteverleden van de cliënt. Onder meer diabetespatiënten en wie genezen is van kanker zullen daardoor gemakkelijker en sneller een inkomensverzekering kunnen nemen.

Hannes Cattebeke

Verzekeraars mogen al sinds 2019 voor de risicobepaling van een schuldsaldoverzekering geen rekening meer houden met de medische aandoening van de verzekerde. Voordien konden ze bijvoorbeeld aan personen die ooit getroffen werden door kanker en een woonlening wilden afsluiten, weigeren om een schuldsaldoverzekering aan te gaan. Vandaag mogen verzekeraars geen rekening meer houden met die medische gegevens van zodra de verzekeringnemer tien jaar met succes is behandeld.

De Vivaldipartijen bereikten nu een akkoord om dat recht op vergeten uit te breiden naar de verzekering ‘gewaarborgd inkomen’. Dat is de verzekering die werknemers of zelfstandigen kunnen aangaan voor een aanvullende tegemoetkoming, bovenop de ziekteverzekering via hun mutualiteit, wanneer ze arbeidsongeschikt zouden worden. In ons land hebben tussen de 700.000 en de 800.000 mensen zo een verzekering. Tachtig procent van hen zijn werknemers, voor wie het gewaarborgd inkomen deel uitmaakt van hun groepsverzekering. Maar het zijn vooral de zelfstandigen die moeite ondervinden om na een ziekte zo een verzekering af te sluiten. “Wel genezen voor de dokters, maar niet voor de verzekeraars”, is een slogan die veel zelfstandigen met een ziektebeeld bekend in de oren klinkt.

Sneller vergeten

Verzekeraars zullen wel nog de ziektegeschiedenis mogen opvragen, maar ze mogen er geen rekening meer mee houden om iemand te weigeren of het tarief te bepalen. De termijn om vergeten te worden, ook voor de schuldsaldoverzekering, zal de komende jaren eveneens worden ingekort. Voor bepaalde huid-, borst-, of baarmoedershalskankers zal het recht al gelden vanaf een jaar. Voor de meeste andere kankers wordt dat vijf jaar. “Maar ook mensen die lijden aan een chronische aandoening die onder controle is, zoals diabetes type I, zullen niet langer gediscrimineerd worden om een verzekering aan te gaan”, zegt Open VLD-Kamerlid Robby De Caluwé, die het wetsvoorstel mee indiende.

Het voorstel van de meerderheidspartijen zal op 5 oktober worden goedgekeurd in de commissie Economie. De exacte lijst met aandoeningen die voortaan ook vergeten moeten worden zal later nog worden opgesteld door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Onder de chronische ziektes zullen naast diabetes I onder meer ook HIV, hepatitis C en mucovicidose worden opgenomen.

Psychische ziektes

Binnen de categorie van de langdurige ziektes laat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) nog onderzoeken of het recht ook kan worden uitgebreid naar patiënten die genezen zijn van een burn-out of een depressie. Ook zij ondervinden vandaag moeilijkheden om aan een verzekering te geraken of betalen veel meer voor hun polis dan wie nog nooit eerder langdurig arbeidsongeschikt was.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten