Kalmthout bespaart op energieverbruik en stimuleert met energiesubsidies

19 graden in gemeentehuis en andere gemeentelijke© Erik Vandewalle

Kalmthout -

Op de gemeenteraad werden maatregelen voorgelegd om de energiecrisis te lijf te gaan. De gemeente vermindert zijn energieverbruik en er komen subsidies voor burgers en ondersteuning vanuit het OCMW. Open Vld vindt de energiepremies geen goede zaak.

“Onze energiekostprijs stijgt van 1 miljoen euro vorig jaar naar 2,5 miljoen euro in 2022”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “De openbare verlichting is goed voor 43% van de jaarlijkse elektriciteitsfactuur. Lichten doven en een aanpassing tussen 23u en 6u is besparen.” ( )

De temperatuur in de gemeentelijke gebouwen wordt 19 graden. Het zwembad, de schoolgebouwen van Gitok, Kadrie, Maatjes en Diesterweg zijn de grootste energieverbruikers. Door de temperatuur te verlagen besparen we tot 10%, goed voor 70.000 euro.”

Energiemeester

Lukas Jacobs: “Elk gemeentelijk gebouw krijgt een energiemeester, die de monitoring en de energieboekhouding optimaliseert. In heel wat gebouwen zijn de voorbije jaren investeringen gebeurd voor een lager energieverbruik. Toch blijft het verbruik hoog en moeten we snel bijkomende maatregelen nemen. Nu worden de daken gerenoveerd van Gitok en worden verouderde stookketels versneld gerenoveerd. Het water in het gemeentelijk zwembad wordt verlaagd tot 28 graden. De fontein aan de bibliotheek wordt stilgelegd en we doven ook de sfeerverlichting aan de kerkgebouwen. De kerstverlichting blijft grotendeels hangen via de LED-verlichting in verschillende bomen.”

Water zwembad wordt 28 graden. © evdw

Subsidies

Er komen gemeentelijke subsidies voor rationeel energiegebruik bij de mensen thuis. Milieuschepen Silke Lathouwers: “Er komen gemeentelijke premies voor het plaatsen van isolatie, thermische beglazing, een warmtepomp of een zonneboiler. Er worden ook financiële tussenkomsten voorzien bij het uitvoeren van een energieaudit bij een renovatie en het plaatsen van een groendak. De energiecrisis doet meer mensen aankloppen bij het OCMW. Mensen worden actief bevraagd rond energiearmoede. In functie van het sociaal onderzoek wordt dan een traject opgestart waar ingezet wordt op een duurzame oplossing op maat van de cliënt.”

Subsidie hier, subsidie daar

Volgens oppositielid Johan Cassimon (Open Vld) komen er te veel verschillende subsidies. Cassimon: “Nu moet alle aandacht en beschikbaar budget gericht worden op maatregelen die particulieren ondersteunen bij investeringen in isolatie, energiezuinige beglazing en substantiële verbeteringen van het EPC-label. Zo kan daar meer budget naar gaan en kunnen we een lokale renovatiegolf in beweging zetten. Het is immers bij die slecht geïsoleerde woningen dat zich de meest acute problemen stellen.”

Het bestuur werkt ook aan een reglement om een energiepremie te geven aan mensen met een beperkt inkomen, die net buiten het sociaal tarief vallen. Dat is waanzin. We kunnen niet alles met overheidsgeld compenseren”, vindt Johan Cassimon.

Infoavond premies

“Mensen die energie- en renovatieadvies zoeken kunnen terecht bij het EnergieK loket bij de gemeente en bij de coöperatieve vennootschap Zonnewind. Donderdagavond 29 september is er een infoavond i.s.m. Igean in het dienstcentrum De Groten Uitleg aan Kerkeneind 20 met tips en advies om je woning klaar te maken voor de toekomst en met duidelijke uitleg over de verschillende subsidies, premies en renovatieadvies”, aldus nog Silke Lathouwers.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten