Kwart Vlamingen voelt zich onveilig

 ©  Shutterstock

Bijna een kwart (24%) van de Vlamingen voelt zich soms, vaak of altijd onveilig in de buurt of wijk waarin ze wonen. Dat meldt Statistiek Vlaanderen donderdag op basis van een enquête afgenomen in het voorjaar van 2022. Van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder geeft 34 procent aan zich nooit onveilig te voelen, 41 procent voelt zich zelden onveilig.

mtmBron: BELGA

In 2022 gaf 44 procent aan nooit bepaalde plekken in zijn of haar gemeente of stad te mijden, 29 procent deed dat zelden. Daartegenover staat dat 25 procent soms, vaak of altijd bepaalde plekken mijdt. In vergelijking met 2021 is het aandeel dat zich zelden of nooit onveilig voelt beperkt gedaald (van 78 naar 75%). Ook het aandeel dat zelden of nooit plekken mijdt, ligt iets lager in 2022 dan in 2021 (van 77 naar 73%).

Mannen vermijden minder vaak bepaalde plekken in hun stad of gemeente dan vrouwen. Zo geeft 77 procent van de mannen aan zelden of nooit bepaalde plekken te mijden, bij vrouwen ligt dat aandeel op 70 procent. De mate waarin men zich veilig voelt in de buurt of wijk verschilt niet of nauwelijks tussen mannen en vrouwen.

Personen jonger dan 50 jaar voelen zich veiliger dan 50-plussers. Bij de groepen tot 50 jaar geeft 78 tot 80 procent aan zich nooit of zelden onveilig te voelen in de buurt of wijk. Het minst veilig voelen zich de 65-plussers. 

De inwoners van grootsteden blijken zich ook vaker onveilig te voelen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten