Beperking tot 2 jaar van overgangsuitkering is ongrondwettelijk

 ©  Shutterstock

De beperking tot 24 maanden - voor 2021 - van de overgangsuitkering voor de langstlevende echtgenoot met een kind, ongeacht diens leeftijd, is ongrondwettelijk. Dat stelt het Grondwettelijk Hof donderdag in antwoord op prejudiciële vragen.

mtmBron: BELGA

Twee rechtscolleges stelden vragen aan het Hof over meerdere wijzigingen die in 2014 en 2015 zijn aangebracht aan de regeling over het  overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot. Volgens het Hof is de geleidelijke verhoging van de vereiste leeftijd van 45 naar 50 jaar om een overlevingspensioen te genieten, grondwettig. De wetgever kon evenzeer de afwijking van die leeftijdsvoorwaarde voor de langstlevende echtgenoot met een kind ten laste afschaffen zonder de grondwet te schenden, stelt het Grondwettelijk Hof. 

De wetgever heeft bovendien in een tijdelijke overgangsuitkering voorzien voor de langstlevende echtgenoot die niet de vereiste leeftijd heeft bereikt om een overlevingspensioen te genieten. Tot 2021 was die overgangsuitkering voor de langstlevende echtgenoot met een kind ten laste evenwel beperkt tot 24 maanden, ongeacht de leeftijd van het kind. Volgens het Hof is die limiet wel ongrondwettig. 

Volgens het Hof kunnen de langstlevende echtgenoten met een kind, na de 24 maanden waarin de overgangsuitkering wordt toegekend, immers in een precaire situatie terechtkomen indien zij er niet in slagen om werk te combineren met hun gezinslast. De maatregel treft vooral vrouwen die voor het overlijden van hun echtgenoot niet voltijds op de arbeidsmarkt actief waren. Volgens het Hof worden die bijzonder kwetsbare personen op onevenredige wijze geraakt door de beperking van de overgangsuitkering tot 24 maanden, ongeacht de leeftijd van het kind. 

Het  Hof stelt overigens vast dat een programmawet van 27 december 2021 de duur van de overgangsuitkering heeft verlengd tot 36 maanden (bij een kind ten laste ouder dan 13 jaar) en tot 48 maanden (bij een kind ten laste jonger dan 13 jaar of met een handicap).

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten