Vatbaarder voor stress en minder vriendelijk: de pandemie heeft onze persoonlijkheid veranderd

Themabeeld ©  Getty Images

De pandemie laat sporen na op onze persoonlijkheid, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Vooral jongvolwassenen zijn nu vatbaarder voor stress, wantrouwiger en minder aangenaam in de omgang.

cka

Heeft een stressvolle situatie een impact op je persoonlijkheid? Bij aardbevingen en orkanen bleek dat in vorig onderzoek niet het geval. Maar de aanslepende coronapandemie blijkt nu toch ingrijpender, zo stelt een studie die verscheen in wetenschappelijk tijdschrift PLOS One. Onderzoekers van de Florida State University analyseerden data van 7.109 volwassenen van 18 tot 109 jaar oud. Het zijn mensen die al langer meedoen met een persoonlijkheidsonderzoek, en van wie er gegevens van voor maart 2020 beschikbaar zijn. De deelnemers kregen 44 vragen voorgeschoteld die peilden naar de vijf klassieke persoonlijkheidskenmerken: hun mate van extraversie, openheid, vriendelijkheid, zorgvuldigheid en neuroticisme.

Tussen maart en december 2020 bleef hun persoonlijkheid relatief stabiel. Maar het jaar daarop begonnen zich wel verschillen af te tekenen. Doorheen een mensenleven worden mensen wel wat minder vriendelijk en geslotener, maar tijdens de pandemie kwamen die verschuivingen in een stroomversnelling terecht. De vriendelijkheid ging anderhalve keer sneller achteruit dan verwacht, de extraversie daalde dubbel zo snel en openheid 2,5 keer sneller. “We zagen evenveel verandering op deze korte periode als normaal op tien jaar”, zegt hoofdonderzoeker Angelina Sutin.

Bij jongvolwassenen -mensen jonger dan 30- ging het aan een nog razendere vaart. Hun graad van nauwkeurigheid ging even snel naar beneden als doorgaans na twintig jaar. “Misschien omdat de pandemie belangrijke ervaringen zoals studies en een eerste job heeft doorkruist”, zegt Sutin. “Jongvolwassenen werden humeuriger en vatbaarder voor stress, minder goed in samenwerken en wantrouwiger en minder verantwoordelijk.”

Vraag is of hun karakter ook blijvend veranderd is. De onderzoekers zullen de groep alvast blijven opvolgen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten