Bijna helft van Vlaamse sportclubs “verplicht om maatregelen te nemen om niet kopje-onder te gaan door energieprijzen”

 ©  Shutterstock

De opbrengst van pensenkermissen of mosselfestijnen, van taartenverkoop of kwisavonden volstaat niet meer voor de meeste Vlaamse sportclubs om financieel rond te komen. Door de energiecrisis zegt ongeveer de helft dat ze momenteel verlies maken of hun laatste financiële reserves moeten aanspreken. De Vlaamse Sportfederatie vraagt dringend steun van de overheid.

Thierry Goeman

Meer dan 750 sportclubs in Vlaanderen zijn in de voorbije twee weken bevraagd over de impact van de energiecrisis op de clubkas. Veel clubverantwoordelijken gaven aan dat ze zich zorgen maken en vrezen in de rode cijfers te zullen komen. Niet verwonderlijk als je weet dat de gemiddelde voorschotfactuur van sportclubs in de laatste maanden bijna 2,5 keer zo duur is geworden. Een meerkost waar niemand op gerekend had.

Grote clubs hebben wel wat reserves. Maar voor veel kleinere clubs, vaak ook minder populaire sporten, is dat een regelrechte catastrofe.

Bijna één op de twee Vlaamse sportclubs zit momenteel in financiële moeilijkheden, geven ze toe. Zo’n 17 procent maakt structureel verlies en 30 procent spreekt zijn laatste financiële reserves aan om alle rekeningen te kunnen blijven betalen.

Van de overige clubs geeft 35 procent aan dat ze nog net het hoofd boven water kunnen houden. Maar hoe lang nog?

Verwarming lager

“Ruim vier op de tien clubs is verplicht om maatregelen te nemen willen ze niet kopje-onder gaan”, zegt Pieter Hoof, die algemeen directeur is van de Vlaamse Sportfederatie. Een groot aantal clubs zet de verwarming al lager of schakelt die zelfs helemaal uit, geven ze aan. 10% van de clubs verplicht zijn leden ook om minder lang te douchen om de gasrekening binnen te perken te houden.

Ook de lidgelden verhogen is finaal onvermijdelijk, klinkt het. Nu al heeft 7% van de ondervraagde clubs dat gedaan. Vele anderen overwegen het en zoeken ondertussen ook andere extra bronnen van inkomsten. Al staan sponsors vaak niet te springen om geld te steken in kleinere sporten waar minder publiek op af komt. Terwijl zij die extraatjes net nodig hebben om te kunnen overleven.

Noodkreet

“We willen uiteraard vermijden dat mensen uit de boot vallen omdat ze het lidgeld van hun sportclub niet meer kunnen betalen. Daarom vragen wij voor de hele georganiseerde sportsector dringend financiële steun van de overheden. Zowel de federale, Vlaamse als lokale overheden moeten hun duit in het zakje doen om de sportclubs door deze crisis te loodsen. We vernemen alvast dat minister Weyts middelen vrijmaakt om sportclubs hierin te ondersteunen. We kijken uit naar een constructief overleg over hoe die middelen het beste besteed kunnen worden”, zegt Van Hoof.

Resultaten van de bevraging

*17 procent van de Vlaamse sportclubs maakt nu al structureel verlies

*30 procent spreekt momenteel zijn laatste financiële reserves aan

*35 procent van de clubs geeft aan dat ze nog net het hoofd boven water kunnen houden.

*Een kleine 20 procent van de Vlaamse sportclubs staat er voorlopig financieel nog goed voor

*Voorschotfactuur voor energie bij sportclubs is gemiddeld met 137 procent gestegen

*7% van de clubs verhoogde het lidgeld al

*13% van de clubs overweegt meer lidgeld te vragen

*70% van de clubs zet de verwarming lager of schakelt die zelfs helemaal uit.

*10% van de clubs verplicht zijn leden om minder lang te douchen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten