België telt 770 bevestigde gevallen van apenpokken

Themabeeld ©  Christophe De Muynck

Er zijn in ons land tot 26 september 770 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Het gaat om 399 gevallen in Vlaanderen (52 procent), 278 in Brussel (36 procent) en 93 in Wallonië (12 procent). Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het risico voor de algemene bevolking wordt als ‘gering’ ingeschat. De vorige balans maakte melding van 757 gevallen.

jvhBron: BELGA

Bij de gevallen waarvoor het geslacht gekend is zijn er 761 mannen, 4 vrouwen en 2 personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen 16 en 71 jaar oud. Er is nog steeds maar één geval gemeld bij een kind onder de drie jaar.

Negenendertig personen werden gehospitaliseerd: 28 om te worden behandeld (van wie 4 personen met een onderliggende immuunstoornis), 3 personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was en 8 waarvoor de reden niet gekend was. Er is tot op heden één sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen, aldus Sciensano.

Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie, blijkt dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact. Waar in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote events werd gemeld, gebeurt dat nu meer via seksueel contact in de privésfeer.

Er werden tot 27 september 2.583 vaccins toegediend, waarvan 316 na blootstelling en 2.267 vaccins werden preventief toegediend, waarvan 308 aan sekswerkers. Deze week staan nog 810 vaccinaties ingepland. De meeste vaccinaties vonden plaats in Vlaanderen (1.422), gevolgd door Brussel (933) en Wallonië (245). Het is echter niet noodzakelijk de deelstaat waar de gevaccineerde woont, benadrukt Sciensano.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten