Lokaal bestuur ziet energiecrisiscel niet als meerwaarde, oppositie is ontgoocheld

De centen goed tellen. © Jordi Huisman/Hollandse Hoogte

Niel -

“Het idee van een aparte gemeentelijke energiecrisiscel om Nielenaren met financiële problemen te helpen, is mooi maar we zijn van oordeel dat dit weinig tot geen meerwaarde zou bieden naast de al bestaande initiatieven en vaste overlegmomenten.” Dat zegt schepen van Welzijn en Armoedebestrijding Anne Troch (Open Vld) naar aanleiding van het voorstel van oppositiepartij Vooruit én Groen.

“Richt een crisiscel ‘energie en armoede’ op, gooi de deuren van het Sociaal Huis open voor elke Nielenaar en activeer de BuurtZorgLijn om kou en honger actief op te sporen bij onze inwoners.” Met deze voorstellen trok Vooruit en Groen naar de jongste gemeenteraad.

“We zijn niet tegen het voorstel, maar de energiecrisis komt al in tal van andere vaste en bestaande overlegmomenten elke keer aan bod: in het intergemeentelijke welzijnsoverleg, in het lokale woonoverleg en in het bijzonder comité voor de sociale dienst”, zegt schepen Troch. “Met vragen kunnen Nielenaren ook altijd terecht bij het EnergieK Loket, het Huis van de Nielenaar, het OCMW en telefonisch en per mail bij het EnergieKhuis. Je kan ook een energiescan aanvragen en recent lanceerden we ‘Niel knapt op’. Kortom, er bestaat al een reeks van overlegmomenten en initiatieven en we menen dat het beter is ons daarop te concentreren. Naar analogie van koele studieruimten in de zomer bekijken we ook nog of we op koude winterdagen warme lokalen kunnen aanbieden. Wij denken hierbij aan de cafetaria in het woon- en zorgcentrum, maar ook aan het buurthuis. ”

“De buurtzorglijn, die tijdens de coronacrisis met vrijwilligers werd opgericht, had een andere insteek: hulp bieden bij boodschappen en vereenzaming voorkomen. Financiële problemen zijn veel privacy-gevoeliger”, voegt de schepen nog toe.

Chris Ceuppens, fractieleider van Vooruit én Groen, reageert ontgoocheld. “Het is hallucinant om in deze grootste naoorlogse crisis opnieuw een uitgestoken hand te weigeren. Dit was hét moment om het heft in eigen handen te nemen en samen, over de partijgrenzen heen, oplossingen te zoeken. Met deze tegenstem trapt dit bestuur op vele harten van Nielse gezinnen en alleenstaanden die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen”, betoogt hij.

(bar)

 

Aangeboden door onze partners