Pierre Wunsch, gouverneur van Nationale Bank: “Debat over aanpassing loonindexering nodig”

Pierre Wunsch maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de Belgische economie. ©  BELGA

De energiecrisis betekent een collectieve verarming. De gouverneur van de Nationale Bank vindt dat we die realiteit onder ogen moeten zien.

Nico Tanghe, ,Ruben Mooijman

Gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank pleit voor een debat over de voorwaarden van de automatische loonindexering. ‘Bij een economische schok en een belangrijke verarming van onze maatschappij, moeten we durven discussiëren over mogelijke aanpassingen van die voorwaarden’, zegt hij in een interview dat in de zaterdageditie van De Standaard wordt gepubliceerd. Hij wijst erop dat zoiets geen primeur zou zijn. In 1994 werd de gezondheidsindex ingevoerd als basis voor de loonaanpassingen. Voor de berekening van de gezondheidsindex worden de prijzen van alcohol, tabak, benzine en diesel niet meegerekend. Dat gebeurde toen ook om de effecten van een economische schok te dempen, zegt Wunsch. De ‘achterliggende logica’ van zo’n beslissing zou nu opnieuw toegepast kunnen worden, oppert hij.

De gouverneur maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de Belgische economie. Door de loonindexering worden de lasten van de energiecrisis grotendeels doorgeschoven naar de bedrijven. Wunsch heeft zijn mening over de mate waarin zij die lasten kunnen opvangen herzien. In juni ging hij er nog vanuit dat er ruimte was voor winstverlaging. ‘Maar de komende twee jaar dreigt een loonkloof van 8 procent ontstaan tussen België en de rest van de eurozone. Dat is een grote schok voor het concurrentievermogen van onze bedrijven, wat voor veel onzekerheid zorgt.’ In de rest van de eurozone gaan de reële lonen van de werknemers erop achteruit, stelt Wunsch vast. Dat is een contrast met de situatie in België.

De gouverneur is van mening dat de samenleving dingend de realiteit onder ogen moet zien dat de energieschok onvermijdelijk welvaartsverlies met zich meebrengt. Ook al omdat de steunmaatregelen de overheidsfinanciën steeds verder ontwrichten. Het structureel tekort stevent af op 5 procent van het bruto binnenlands product. Wunsch adviseert om nu te beginnen met budgettaire inspanningen om het tekort terug te brengen naar 2 procent. Hij stelt een jaarlijkse inspanning voor van 0,5 procent zodat het tekort in zes jaar tijd teruggebracht wordt naar een niveau waarbij de staatsschuld kan dalen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten