Jan Jambon na de storm: “Alles is uitgepraat, er werden ook excuses gegeven”

‘Alles is uitgepraat, er werden ook excuses aangeboden.’ Minister-president Jan Jambon (N-VA) slaat de bladzijde om, na de crisis in de Vlaamse regering. Maar dat het geen fraai schouwspel was, daar kan hij niet omheen.

Wim Winckelmans,Bart Brinckman

Hoofdpunten