Microbioloog Herman Goossens over onverwacht verlies van zijn zoon: “Alles gebeurt om een reden? Ik zie het niet”

De zelfdoding van zijn zoon trok een streep door de professionele plannen die hij gemaakt had voor na zijn emeritaat, dat zaterdag begint. Maar Herman Goossens recht de rug, zoals hij dat deed toen hij als kind plots wees werd. “Het kan dan twee kanten uit: ofwel word je een wrak, ofwel word je mentaal heel sterk. Het is dat laatste geworden.”

Hoofdpunten