Middelbare scholier kost jaarlijks 15.276 euro

 ©  ID/Ilias Teirlinck

Een middelbare scholier kostte de Belgische samenleving in 2019 gemiddeld 15.276 euro. Voor een leerling in het lager onderwijs is dat 11.930 euro. Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarmee zit België bij de koplopers van de 38 deelnemende landen wat de uitgaven per leerling betreft. Opgeteld van de leeftijd van 6 tot 15 jaar spendeert België 132.985 euro aan leerlingen, ver boven het OESO-gemiddelde van 107.640 euro.

De Oeso geeft in haar rapport geen aparte cijfers voor Vlaanderen - onderwijs is uiteraard een gemeenschapsmaterie - maar het is geweten dat vooral het secundair onderwijs een hoog kostenplaatje heeft. De grootste brok van het geld - bijna 90 procent - gaat naar de lonen van leerkrachten.

“Dat heeft verschillende oorzaken”, zegt onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven). “Onze klassen zijn bijvoorbeeld iets kleiner dan het OESO-gemiddelde en leerlingen krijgen hier ook meer les. Dat leidt tot hogere loonkosten. Eén piste om daar iets aan te doen is het aantal opleidingen verminderen. Veel scholen bieden in één regio dezelfde opleiding aan.” Ook werknemersorganisatie Voka pleitte in het verleden al voor een rationalisatie in het middelbaar onderwijs. (jvde)

Aangeboden door onze partners