Ingrepen moeten fietscomfort op drie schoolroutes verbeteren

Tijdens een actie voor veiliger fietsroutes hield de Fietsersbond in april ook halt op de Herenthoutseweg. Daar wil de stad fietssuggestriestroken aanbrengen. © RR

Herentals -

Het stadsbestuur wil met enkele snel uitvoerbare maatregelen de fietsveiligheid en het comfort op enkele schoolroutes verbeteren. Het gaat om ingrepen op de Herenthoutseweg, in de Veldstraat en nabij het station.

Hans Otten

De Fietsersbond Herentals uitte vorige maand nog haar teleurstelling toen bleek dat het Herentalse stadsbestuur slechts één van haar tien aanbevelingen voor een veiligere fietsroute naar de scholen in het centrum had gevolgd. Met enige vertraging wil de stad nu op drie locaties alsnog maatregelen treffen. Daarvoor vraagt het bestuur nu subsidies aan bij de Vlaamse overheid.

Uit de inventarisatie van Route2school kwam duidelijk naar voor dat de Herenthoutseweg een van de belangrijkste invalswegen is voor fietsverkeer naar de scholen in het centrum. Verder onderzoek in het licht van het toekomstige mobiliteitsplan bevestigt alleen maar dat het de drukste fietsas van de stad is. Toch houdt het fietspad bij het binnenrijden van het centrum even voorbij de ringlaan op en moeten de fietsers zich tussen het drukke autoverkeer begeven

Nieuwe asfaltlagen

“Om de situatie ter plaatse veiliger te maken, laten we de asfaltlaag vernieuwen en brengen we er verschillende markeringen aan”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Aan beide kanten van de rijbaan komen voor de fietsers suggestiestroken van 2 meter breed in oker. De opstelstrook voor fietsers aan de verkeerslichten wordt vergroot en oker ingekleurd. Ook de zebrapaden worden opnieuw gemarkeerd.”

Een tweede werkplek is de Veldstraat, die in de praktijk veel meer schoolgaande fietsers te verwerken krijgt dan verwacht. “De slechte staat van het wegdek maakt de Veldstraat echter onveilig. Om het comfort voor de fietsers te verhogen, laten we de straat opnieuw asfalteren. Op de hoek van de Veldstraat met de Lierseweg wordt het zebrapad weer gemarkeerd.”

In de stationsomgeving gaat het niet zozeer om fietsers, maar wel jonge voetgangers die tussen het station en de scholen lopen. “Om het comfort voor de voetgangers te verhogen, is het noodzakelijk om heel wat boordstenen ter hoogte van het Stationsplein te verlagen. Verlaagde boordstenen maken de oversteek comfortabeler voor voetgangers, maar zeker ook voor minder mobiele voetgangers, zoals kleine kinderen of jongeren met een beperking.” (ho)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten