Recordomzet van 7,2 miljard euro voor Vlaamse boeren, en toch amper winst: “Nauwelijks ruimte voor leefbaar inkomen”

Het inkomen van de Vlaamse boeren is dit jaar verder onder druk komen staan. De omzet uit de land- en tuinbouw stijgt in 2022 wel met gemiddeld 19 procent, maar door de stijgende prijzen van onder meer energie en meststoffen nemen de werkingskosten met 25 procent toe. Dat blijkt uit een raming van de Boerenbond, die de resultaten dinsdag “alarmerend” noemt.

blg/nkdr

Boerenbond maakt elk jaar na de zomer een evaluatie op van het productiejaar. Er wordt dan meteen ook een raming van de jaarresultaten opgesteld. Daaruit blijkt dat de land- en tuinbouwers in Vlaanderen in 2022 een recordomzet van 7,2 miljard euro realiseren. Maar toch daalt de bruto toegevoegde waarde in de sector tot het historische lage bedrag van 538 miljoen euro.

Het zijn niet enkel de hoge energieprijzen die roet in het eten gooien. Ook de prijzen van de meststoffen zijn zowat verdubbeld ten opzichte van 2021. De kosten voor veevoeder zijn met 24 procent toegenomen. In totaal gaat maar liefst 93 procent van de gerealiseerde omzet op aan werkingskosten, zo blijkt uit de raming.

“De snel stijgende kosten in de land- en tuinbouw zijn alarmerend. Zeker omdat de sector deze kosten veelal niet kan doorrekenen”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Met dit gegeven blijft er nog nauwelijks ruimte voor een leefbaar inkomen voor de boer, laat staan dat er ruimte is voor broodnodige investeringen in duurzaamheid bij onze ondernemers”.

Bovendien heeft ook de aanhoudende droogte de inkomsten onder druk gezet. Zo daalde de productie van bloemkool met 26 procent en die van veldsla met 15 procent. Ook de sierteeltsector ondervond negatieve gevolgen van de droogte en het aanhoudend warme weer.

Tot slot meldt Boerenbond nog dat de prijzen van dierlijke producten stevig in de hoogte zijn gegaan, onder meer door een daling van het aanbod en wegens een toegenomen vraag door de heropstart van de horeca en evenementen na de coronacrisis. Maar ook dat effect wordt teniet gedaan door de forse stijging van de kosten, klinkt het nog.

“De huidige situatie is zonder meer uitzonderlijk te noemen”, besluit Ceyssens, die de overheid ook oproept tot overleg over bijkomende maatregelen.

Aangeboden door onze partners