Een indexsprong komt er niet, maar wat dan wel? “Het zal nog kletteren over die indexering”

 ©  BELGA

Na nog maar eens een noodkreet van de bedrijfswereld is het duidelijk: er moet iets gebeuren om te vermijden dat de automatische indexering putten slaat. Daar is iedereen het binnen de federale regering over eens. De vraag is hoe ze dat voor elkaar willen krijgen. Moeten de patronale bijdragen maar eens achterwege gelaten worden? Of zal een uitstel ook wel volstaan? Want een indexsprong, daar wil niemand van weten.

Arnout Gyssels

Hoofdpunten