Aantal nieuwe besmettingen met apenpokken blijft dalen

 ©  Getty Images/iStockphoto

Het aantal nieuwe besmettingen met apenpokken volgt een dalende trend die is ingezet eind juli, begin augustus. Dat blijkt uit het dinsdagavond gepubliceerde rapport van gezondheidsinstituut Sciensano.

Bron: BELGA

Er zijn in ons land tot 4 oktober 775 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Het gaat om 401 gevallen in Vlaanderen (52 procent), 281 in Brussel (36 procent) en 93 in Wallonië (12 procent). Het risico voor de algemene bevolking wordt als ‘gering’ ingeschat. De vorige balans maakte melding van 770 gevallen.

Bij de gevallen waarvoor het geslacht gekend is zijn er 764 mannen, 5 vrouwen en 3 personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen 16 en 71 jaar oud. Er is nog steeds maar één geval gemeld bij een kind onder de 3 jaar.

Er werden 39 personen gehospitaliseerd: 28 om te worden behandeld (van wie 4 personen met een onderliggende immuunstoornis), 3 personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was en 8 waarvoor de reden niet gekend was. Er is tot op heden 1 sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen, aldus Sciensano.

Op basis van de huidige gegevens over de vermoedelijke bron van transmissie, blijkt dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact. Terwijl in het begin infectie voornamelijk via seksueel contact op grote events werd gemeld, gebeurt dat nu meer via seksueel contact in de privésfeer.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten