Na jarenlang geruzie: akkoord over nieuwbouwwijk, maar eerste steen is nog niet voor meteen

In de plannen is ruimte voor verwijzingen naar het sportverleden van de site. ©  IF

Gentbrugge -

Na bemiddelingsgesprekken hebben buurtbewoners een akkoord bereikt over de nieuwe ‘Ecowijk Gantoise’ in Gentbrugge. De bouwplannen werden aangepast en de flatgebouwen gaan van zeven naar vijf verdiepingen. Na jaren van procedures komt er dus schot in de zaak, maar starten met de bouw kan ten vroegste in 2024.

Fien Lakiere

De eerste plannen voor een nieuwbouwwijk op de terreinen van het vroegere Jules Ottenstadion dateren al van 2013, toen de Buffalo’s er voor het laatst een wedstrijd speelden. Tegen de ‘Ecowijk Gantoise’ brak echter protest uit toen in 2016 de oorspronkelijke plannen werden uitgebreid. De buurt pikte het niet dat er plots tot zeven verdiepingen hoog zou worden gebouwd. Er werd ook gevreesd voor parkeeroverlast.

Vijf jaar en verschillende juridische procedures later besliste het stadsbestuur om bemiddelingsgesprekken op te starten tussen het buurtcomité en de grondeigenaars, Sogent en De Stip. Die werden nu na negen maanden met succes afgerond. “We zijn opgelucht met de uitkomst. Het project is meer op mensenmaat”, zegt René Vermeir van het buurtcomité Gentbrugge 9050.

Frank Adriaensen, Sylvianne Van Butsele, René Vermeir, bevoegd schepen Sami Souguir en bemiddelaar Guy Vloebergh. ©  IF

Een appartementsgebouw met zeven verdiepingen komt er niet, dat werd verlaagd naar vijf. Elders werden van vijf verdiepingen drie gemaakt. Er komt een twintigtal woningen minder en het zwaartepunt verschuift van de kant van de Lusthofwijk naar de Brusselsesteenweg. Daarnaast werd meer ruimte ingerekend voor parkeerplaatsen, maar ook voor groen.

In gesprek gaan

“We hebben altijd met tegenzin protest gevoerd, want we zijn voorstander van een nieuwe wijk”, zegt Vermeir. “We waren dan ook tevreden met de beslissing om in gesprek te gaan. Het was voor iedereen een leertraject, maar we zijn tevreden dat we, gedragen door de buurt, koppig volgehouden hebben om tot een oplossing te komen.”

“Het is de eerste keer dat we zo’n intensief bemiddelingstraject hebben doorlopen, maar uit de dialoog komt een kwalitatief resultaat voort”, zegt Sylvianne Van Butsele van Sogent. “Het project is economisch haalbaar en dat de buurt mee is, verhoogt de waarde. Een uitkomst na constructief overleg is beter dan vaststellen wie juridisch gelijk of ongelijk heeft”, zegt Frank Adriaensen van De Stip.

De plannen werden na bemiddeling aangepast. ©  Sogent

Met het akkoord op zak kan de procedure voor de verkavelingsvergunning worden heropgestart. Daarna pas volgen de bouwvergunningen. De Stip hoopt volgend jaar de procedures af te ronden, om vanaf 2024 te beginnen met de werken. Sogent moet voor haar deel eerst nog een projectontwikkelaar zoeken en plant een participatietraject voor de exacte invulling.

Bijna tien jaar na de laatste voetbalmatch in ‘den Ot’ zal er dus nog niet meteen worden gebouwd. Het terrein ligt momenteel deels braak, en krijgt deels een tijdelijke invulling met Ancienne Gantoise. “Het had nog jaren kunnen aanslepen maar door de bemiddeling op te starten, zijn we voor alle partijen tot een aanvaardbaar compromis gekomen”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD).

LEES OOK.Stad Gent gaat dan toch in overleg met buurt rond project ‘Ecowijk Gantoise’

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer nieuws uit Gent