Europees Parlement wil prijsplafond op pijplijngas

Het Europees Parlement. ©  BELGAIMAGE

Ook het Europees Parlement mengt zich in de discussie over de energieprijzen. In een resolutie die woensdag werd aangenomen roept het halfrond de Europese Commissie op een prijsplafond voor te stellen voor gas dat via pijpleidingen wordt geïmporteerd. Door meer in te zetten op gezamenlijke aankopen zou de prijs verder moeten dalen.

Gilles LiesenborghsBron: BELGA

Over de resolutie werd stevig onderhandeld tussen de verschillende fracties, in de hoop een zo breed mogelijke meerderheid te krijgen en een duidelijk signaal te kunnen sturen naar de Raad. Uiteindelijk legden de drie grootste fracties - de EVP, de sociaaldemocratische S&D en het liberale Renew - een gezamenlijke tekst neer, met de steun van het conservatieve ECR. De andere fracties dienden nog amendementen in, maar vooral de groenen en uiterst links steunden de finale tekst niet.

Daarin spreekt een meerderheid van de leden zich uit voor maatregelen om de meest kwetsbare gezinnen en bedrijven te helpen in de huidige crisis. Ze vragen dat de lidstaten eensgezind optreden en steunen de overwinstbelasting voor energiebedrijven en de solidariteitsbijdrage die de fossiele sector moet leveren. Veel van die elementen zijn al goedgekeurd door de ministers van Energie, en bovendien stelde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdagochtend bijkomende maatregelen in het vooruitzicht, waardoor de actualiteitswaarde van de resolutie wat verloren ging.

Zo pleit het parlement voor een plafond op geïmporteerd pijplijngas, “in de eerste plaats uit Rusland”, en wil het dat de lidstaten meer inzetten op groepsaankopen - twee elementen die ook von der Leyen naar voren schoof. De Vlaamse meningen over de resolutie zijn verdeeld.

Gemengde reacties Vlaamse leden

Hilde Vautmans (Open VLD) steunt de oproep van het Europees Parlement voluit. “We dringen aan op een algemeen tijdelijk gasplafond, niet enkel voor Russisch gas, iets wat de Raad en Commissie vooralsnog niet willen”, legt ze uit. “Daarnaast willen we een structurele herziening van onze energiemarkt om deze weerbaar te maken tegen misbruik en manipulaties door onbetrouwbare leveranciers uit derde landen, alsook tegen wereldwijde crisissen en uitdagingen.”

Johan Van Overtveldt. ©  AFP

Johan Van Overtveldt (N-VA) vindt dat het Parlement zich op de vlakte houdt over het prijsplafond door zich te beperken tot de vraag aan de Commissie om dit te onderzoeken. “Laten we eerlijk zijn, zo’n prijsplafond - waar de Belgische Vivaldi-coalitie grote voorstander van is - gaat deze crisis niet oplossen. Er zijn zelfs risico’s aan verbonden. Een plafond heeft maar zin als het gevoelig onder de marktprijs ligt. Dan is de vraag: welke leverancier gaat er leveren onder de marktprijs?” Volgens de voorzitter van de begrotingscommissie van het Parlement komt zo de bevoorradingszekerheid in het gedrang en zal de overheid moeten instaan voor de kostprijs van het prijsplafond, “wat een extra gat zou betekenen in de al compleet lekgeslagen Belgische begroting”.

Tom Vandenkendelaere (CD&V) onderschrijft de resolutie wel volmondig. “Het Europees Parlement vraagt dat de Europese Raad vrijdag een duidelijk signaal van betrokkenheid uitstuurt”, verwijst hij naar de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders in Praag. “De signalen die kmo’s mij geven doen niet alleen het ergste vrezen voor die bedrijven in het bijzonder, de impact zal zich doorheen de hele samenleving laten voelen.”

Sara Matthieu (Groen) is tevreden met de aankondiging van Von der Leyen, maar stak bij de goedkeuring van de parlementaire resolutie haar hand niet op. “De tekst brengt nauwelijks iets bij aan het originele voorstel van de Commissie, en heeft onze groene voorstellen voor meer sociale steun voor de mensen volledig uitgehold”, klaagt ze. “Wij willen het Commissievoorstel rond de woekerwinsten van energiebedrijven ook doortrekken naar alle multinationals die van de energiecrisis profiteren. Die centen willen we gebruiken om mensen te helpen bij het isoleren van woningen en overstappen naar duurzame en dus goedkopere energie.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten