De Sutter sluit akkoord met Europese vakbonden over werkbaar werk voor ambtenaren

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) wil dat er nieuwe regels komen rond werkbaar werk voor alle ambtenaren binnen de Europese Unie. Ze heeft daarover een akkoord bereikt met vakbonden uit achttien lidstaten. De Sutter hoopt nu dat het akkoord op het bureau van de bevoegde Europese commissaris belandt, zodat het zijn weg vindt naar Europese regelgeving.

Bron: BELGA

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat andere manieren van werken versneld hun ingang vonden. Dat is niet enkel het geval voor de private sector, maar ook voor overheidsdiensten. “Dat creëert zowel kansen als risico’s die vragen om nieuwe afspraken tussen werkgever en werknemer”, benadrukt minister De Sutter.

De tekst bevat meer dan 50 concrete maatregelen en gebeurt in naam van 9 miljoen ambtenaren. Een daarvan is het recht om na de uren offline te zijn. Dat bestaat al voor de Belgische ambtenaren, maar ook hun collega’s in de rest van de Europese Unie vragen een betere afstemming tussen werk en privé nu van thuis uit werken gedeeltelijk de norm werd, legt De Sutter uit. Een ander punt is dat administraties ervoor moeten zorgen dat de werkplek thuis ergonomisch kan ingericht worden.

Het waren België en Frankrijk die achtereenvolgens de onderhandelingen met de vakbonden trokken. Dat gebeurde binnen het Economisch en Sociaal comité, een raadgevend orgaan van de Europese Unie. Donderdag ondertekende de minister de overeenkomst, samen met haar Franse collega Stanislas Guerini. 

“De volgende stap is dat dit akkoord op het bureau van Eurocommissaris voor Jobs en Sociale rechten Nicolas Schmit zal liggen”, hoopt De Sutter. “Het is de bedoeling dat dit akkoord gebruikt wordt als basis om bindende Europese wetgeving aan te nemen, die van toepassing zal zijn op miljoenen Europeanen die werken voor hun overheid.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten