Achtste sanctiepakket tegen Rusland formeel goedgekeurd

 ©  REUTERS

Nadat ze daar woensdag al een politiek akkoord over hadden bereikt, hebben de lidstaten van de Europese Unie hun achtste sanctiepakket tegen Rusland, naar aanleiding van de verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne, nu ook formeel goedgekeurd. In de loop van de komende uren verschijnen de details van de nieuwe strafmaatregelen in het officiële Publicatieblad van de EU.

Bron: BELGA

De sancties werden in sneltempo goedgekeurd. Nog maar een week geleden werden ze voorgesteld door de Europese Commissie. Het gaat om “een reeks maatregelen die pijn doen en die bedoeld zijn om de druk te verhogen op de Russische regering en economie, de militaire slagkracht van Rusland te verzwakken en het Kremlin te doen betalen voor de recente escalatie”, luidt het donderdag in een mededeling van de Raad (de lidstaten). De concrete aanleiding voor wat het achtste sanctiepakket is, was de “escalatie” die Rusland veroorzaakt had met de organisatie van annexatiereferenda in Oekraïne, de mobilisatie van honderdduizenden Russen en de nieuwe dreiging met de inzet van kernwapens.

Maandag nog uitte Belgisch premier Alexander De Croo in de Kamer bedenkingen bij de sancties. Volgens hem hebben de sancties die tot nog toe aangenomen werden ook hun impact op de EU zelf niet gemist, maar was dat “in algemene termen”. “Maar hoe verder we gaan met nieuwe sancties, hoe groter de asymmetrische impact op bepaalde domeinen zou zijn”, verklaarde hij, verwijzend naar de ongelijke effecten die in de verschillende lidstaten zou worden gevoeld. “Ik pleit dus voor voorzichtigheid (...) en eventueel moeten we met overgangsbepalingen werken, of op basis van sectoriële engagementen.”

LEES OOK. Kremlin lijkt het geweer van schouder te veranderen: Poetin hoopt dat frontlijnen vanzelf zullen stilvallen

Staalproductie

Volgens goed ingelichte bronnen zou België - onder invloed van het Waals Gewest - in de discussie op Europees niveau dan ook zijn bezorgdheid uitgedrukt hebben over verdere beperkingen van de handel in Russisch staal. Ons land zou voor een overgangsperiode hebben gepleit. Niet toevallig sprak PS-Kamerlid André Flahaut maandag van het risico op fabriekssluitingen. “Als we dit achtste sanctiepakket goedkeuren, is het duidelijk dat in België twee fabrieken van (het Russische staalbedrijf) NLMK in Clabecq en La Louvière rechtstreeks zullen worden getroffen”, zei hij.

Desondanks wordt de Russische staalindustrie wel degelijk geviseerd met de nieuwe sancties. Zo komt er een verbod op de import in Europa van afgewerkte en half-afgewerkte staalproducten uit Rusland, met weliswaar een overgangsperiode voor bepaalde half-afgewerkte producten.

Diamanten

In totaal zouden de nieuwe handelsrestricties een economische impact van ongeveer 7 miljard euro moeten hebben op de Russische economie. Behalve staal worden onder meer ook papier, houtpulp, juwelen, machines, plastic en voertuigen uit Rusland geweerd. Andersom mogen vanuit Europa geen nieuwe elektronische componenten en vuurwapens voor civiel gebruik meer worden uitgevoerd en zullen bepaalde consultancy- en juridische adviezen niet meer mogen worden geleverd.

LEES OOK. Waarom het Westen nog amper tactische kernbommen heeft en Rusland een heel arsenaal

Wat geen deel uitmaakt van het nieuwe pakket, zijn Russische diamanten. Daar was in België heel wat om te doen, wegens de aanwezigheid van de diamanthandel in Antwerpen. Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit), zelf afkomstig van Antwerpen, is daarover niet te spreken. “Diamanten zijn bij uitstek een cadeau dat we aan onze geliefden geven. Dat de oorlog in Oekraïne hiermee gefinancierd wordt, is bijzonder cynisch”, zegt ze. “Alrosa, het belangrijkste diamantbedrijf van Rusland, heeft zeer nauwe banden met het Kremlin. De winst van dat bedrijf spijst de Russische staatskas en dus ook hun oorlogsmachine. Het is dan ook onbegrijpelijk dat Russische diamanten niet op de lijst met sancties staan.”

Volgens Van Brempt leggen landen als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Nieuw-Zeeland wel sancties op aan de Russische diamanthandel. “We zijn de enige grote speler die de Russische diamant ongemoeid laat. Dat kan niet. Bovendien staat de ethische geloofwaardigheid van onze diamantsector op het spel. Dat Antwerpen, die terecht de reputatie wil hebben een duurzaam diamantcentrum te zijn, toch lobbyt tegen sancties, is onaanvaardbaar. Niemand wil immers een diamant waar bloed aan kleeft.”

Schijnreferenda

Het Parlement in Straatsburg heeft donderdag trouwens een resolutie aangenomen waarin het de lidstaten steunt in het aannemen van strenge sancties na de “schijnreferenda” in Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja. Het halfrond vraagt ook om de militaire steun aan Oekraïne massaal te verhogen.

Het goedgekeurde sanctiepakket bestaat verder nog uit een uitbreiding van de lijst met Russische personen en entiteiten die het voorwerp zijn van een reisverbod en de blokkering van activa. Daar worden nu 37 namen aan toegevoegd. Er komt ook een prijsplafond op Russische olie, zoals in de schoot van de G7 is afgesproken. De facto betreft het een verbod op het leveren van transportdiensten, technische bijstand of financiering en het verzekeren van het maritiem transport van ruwe olie (vanaf december) en van geraffineerde producten (vanaf februari) vanuit Rusland naar derde landen, behalve als deze producten onder een vooraf vastgelegd prijsniveau worden verkocht. Die prijs moet wel nog worden bepaald in samenspraak met internationale partners.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten