Rechter blokkeert delen van strengere wapenwet in New York

 ©  AP

Een federale rechter heeft een deel van de strengere wapenwet in New York tijdelijk geblokkeerd. New York mag onder meer Times Square niet uitroepen tot wapenvrije zone, melden de Amerikaanse media.

Bron: BELGA

Sinds 1 september was het dragen van een wapen op Times Square niet meer toegelaten en op vele andere plaatsen in de staat New York, zoals in overheidsgebouwen, werd ook verborgen wapendracht verboden. De wet voorziet ook achtergrondcontroles voor wie munitie wil kopen en maakt het moeilijker om een vergunning te krijgen voor verborgen wapendracht.

Een rechter heeft nu delen van de wet geblokkeerd, waaronder de tekst die van Times Square een “gun-free zone” maakt. De tijdelijke blokkering van de wet gaat binnen drie werkdagen in. 

De klagers, van wie er volgens CNN minstens een zijn wapen wilde dragen in de kerk, hebben al een aanvraag ingediend bij dezelfde rechter om de nieuwe wet ook echt te verbieden. Ze menen dat de staat hun rechten binnen het Tweede en Veertiende Amendement schendt, omdat hen het recht tot zelfverdediging wordt ontnomen.

Het Democratische leiderschap van de staat New York kan nu in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter.

De New Yorkse strengere wapenwetgeving werd goedgekeurd in een reactie op de beslissing van het Hooggerechtshof, in juni, die het grondwettelijke recht van Amerikanen om hun huizen gewapend te verlaten vastlegde. Critici drukten destijds hun vrees uit dat die uitspraak zou leiden tot meer beperkingen van de wapenwetgeving.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten