Vragen over rusthuismoorden halen Oostrozebeekse raad: “Knaagt dit dan niet aan jullie geweten?”

De raadszaal in Oostrozebeke zat afgeladen vol. Niet iedereen had plaats om te zitten. © FMR

Oostrozebeke -

Een Powerpoint met de gang van zaken inzake de rusthuismoorden, een goedgevuld vragenlijstje van de oppositie hierover en overvolle publieksbanken: het waren de ingrediënten die de raad voor maatschappelijk welzijn net voor de gemeenteraad van Oostrozebeke donderdagavond kruidden. Bij momenten ging het er dan ook fel aan toe.

“We hebben hier het afgelopen jaar nog nooit zoveel publiek gezien, het zal wel een reden hebben”, merkte voorzitter Anne-Sophie Verschoore (Oostrozebeke.nu) fijntjes op bij aanvang van de raad voor maatschappelijk welzijn, de voorzittershamer binnen handbereik. Dat die hamer even later danig gehanteerd zou worden, werd toen nog niet vermoed. (Lees verder onder de foto)

Raadsleden Koen Vandenbroucke en Marleen Lefebre hadden een lijst met tien vragen voorbereid. ©  fmr

Oppositiepartij Inspraak.nu, van N-VA en onafhankelijken, had een lijstje van tien vragen ingediend die verband hielden met de rusthuismoorden. “Vragen die we rechtstreeks van de burger doorkregen”, klonk het. Voorzitster Verschoore verwees zes van de tien vragen naar de besloten zitting, omdat er namen in genoemd werden. Uiteindelijk na een felle discussieronde ging de oppositie akkoord schriftelijk antwoord hierop te krijgen. De vier overige vragen, onder meer over de infoavond voor de familieleden met al of niet zwijgplicht, maatregelen die de vorige en huidige directie van wzc Rozenberg nam en neemt en de inhoud van vermeende mails zorgden voor politiek vuurwerk.

Geweten

Schepen Carine Geldhof (Oostrozebeke.nu), bevoegd voor woonzorgcentrum Rozenberg, had een presentatie voorbereid waarin onder andere de chronologie van de feiten en het hoe en waarom bepaalde handelingen wel of net niet ondernomen werden, stap per stap overlopen werden. (Lees verder onder de foto)

Burgemeester Luc Derudder met rechts naast hem schepen Carine Geldhof: “Zonder de pers hadden jullie dit pas geweten als het onderzoek afgerond was.” ©  fmr

Het kon de oppositie niet sussen. “De malaise in het woonzorgcentrum Rozenberg leest als een kroniek van een aangekondigde tragedie”, reageerde fractieleider Marleen Lefebre van Inspraak.nu. “De ernstige tekorten die de zorginspectie vorige maand vastgesteld heeft, zijn grotendeels dezelfde als de tekorten vastgesteld in 2011, 2014, en 2018. Wij vragen de meerderheid om in eigen boezem te kijken. Kunnen zij oprecht beweren dat zij alles gedaan hebben wat binnen hun mogelijkheden ligt, om het welzijn van de bewoners te bewaken, te bevorderen, te beschermen? Knaagt dit dan niet aan jullie geweten?” Schepen Geldhof verwees naar haar Powerpointpresentatie met de opsomming van wat allemaal ondernomen werd.

Mensenschuw

Raadslid Koen Vandenbroucke (Inspraak.nu) nam hier geen genoegen mee. “Stel dat de pers niet met deze zaken naar buiten was gekomen. Wanneer hadden we het dan wel geweten?” “Als de zaak opgelost was”, foeterde Carine Geldhof. “Onderzoeken nemen nu eenmaal tijd, maar jullie stellen zich blijkbaar boven het gerecht.” Hierop werden de opmerkingen over en weer geslingerd.

De tussenkomst van algemeen directeur Carl Vereecke bracht de rust terug, toen hij uitleg gaf over vragen omtrent al of niet door hem verstuurde mails. “Ook op mij heeft die hele kwestie een impact. Uiteindelijk zou je mensenschuw worden”, besloot hij.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten