Vakbonden trekken aan alarmbel over werkomstandigheden in Brusselse OCMW’s

De werknemers van verschillende Brusselse OCMW’s kwamen gisteren samen om hun ongenoegen te uiten. ©  BELGAIMAGE

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD, ACV en VSOA heeft een actieplan met enkele dringende eisen opgesteld om de verslechtering van de werkomstandigheden in de 19 OCMW’s van het Brussels gewest tegen te gaan. Donderdagavond zijn meer dan 200 maatschappelijk werkers van de Brusselse OCMW’s in algemene vergadering bijeengekomen om hun ongenoegen te uiten.

Gilles LiesenborghsBron: BELGA

De opeenstapeling van crisissen met eerst Covid-19, nadien de oorlog in Oekraïne en nu ook de stijging van de prijzen voor energie en voeding hebben ervoor gezorgd dat de algemene arbeidsomstandigheden in de sociale diensten van de 19 OCMW’s in sneltempo verslechteren. De vakbonden stellen vast dat niemand gespaard blijft.

Naar aanleiding van de algemene vergadering die donderdagavond plaatsvond heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront een eisenbundel opgesteld om de kwaliteit van het dagelijkse werk in de Brusselse OCMW’s te verbeteren. De sociale werkers zijn in de eerste plaats overbelast door het gebrek aan personeel. De vakbonden vragen daarom een investering in de preventie van psychosociale risico’s en een echt welzijnsbeleid op het werk.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront erkent dat de financiële middelen van de lokale overheden erg beperkt zijn. Ze vragen dat de regionale en federale overheden bijdragen aan de financiering van de sociale bijstand in de OCMW’s. Een structurele en duurzame herfinanciering van de negentien OCMW’s zal nodig zijn en er moet ook een herwaardering van de lonen komen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten