VRT is Bart De Pauw geen miljoenen schadevergoeding schuldig, tv-maker moet zelf 1 euro betalen: “Vonnis bewijst dat openbare omroep correct handelde en reële schade heeft geleden”

De VRT moet geen schadevergoeding betalen aan Bart De Pauw. Dat heeft de rechtbank in Brussel geoordeeld. De rechter heeft de miljoenenclaim van De Pauw over de gehele lijn afgewezen. Meer nog, De Pauw moet 1 euro schadevergoeding betalen aan de VRT.

Bart De Pauw eiste 13 miljoen euro schadevergoeding van de VRT omdat hij in november 2017 “onterecht” aan de deur was gezet. De VRT nam die beslissing na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Maar volgens De Pauw ging het om een gerichte, “ondergrondse” actie om hem te kapittelen. De vraag waarover de rechtbank zich moest buigen was dan ook of “de VRT voldoende redenen had om de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen en of hierover al dan niet op een foutieve wijze publiekelijk werd gecommuniceerd.”

LEES OOK. Bart De Pauw viseert op proces tegen VRT vier mensen: “Zij hebben het merk De Pauw vernietigd”

De vorderingen van De Pauw tegen de VRT en haar CEO zijn volgens de rechtbank ongegrond. De rechter oordeelde in een vonnis van veertig bladzijden dat “de VRT begin november 2017 terecht overging tot onmiddellijke stopzetting van de samenwerking.” Volgens de rechtbank was het niet van belang te achterhalen over welke informatie de VRT precies beschikte op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst. “Er kan immers ook rekening worden gehouden met informatie die pas achteraf aan het licht is gekomen”, klinkt het. “Op basis van een grondige analyse van alle door de partijen bijgebrachte informatie, stelt de rechtbank vast dat er voldoende bewijs voorligt van gedragingen van de heer De Pauw binnen een professionele sfeer, die een volkomen onaanvaardbare vorm van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag uitmaken.”

De rechtbank verwijst daarbij niet enkel naar de feiten waarvoor De Pauw eerder al correctioneel veroordeeld werd. Ter herinnering: vorig jaar werd De Pauw in een eerder strafproces schuldig verklaard aan vijf gevallen van stalking en een geval van elektronische overlast. Maar verwijst ook “naar de gedragingen die hij stelde ten aanzien van een aantal andere vrouwen.” Daarvoor werd de tv-maker niet veroordeeld, maar die worden wel weerhouden als bijkomend bewijs van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag in een professionele context. Ook stelt de rechtbank vast dat er bij Bart De Pauw geen schuldinzicht te bemerken was nadat hij geconfronteerd werd met die feiten.

LEES OOK. “Die honderden sms’en? Die had de VRT toen niet, dat klopt”

“Het gedrag van de heer De Pauw, met alle schadelijke gevolgen van dien voor de diverse personen binnen de VRT-context in brede zin, is voor de rechtbank reeds meer dan voldoende zwaarwichtig om zijn volledige verwijdering met onmiddellijke ingang uit de professionele sfeer van de VRT te rechtvaardigen”, oordeelt de rechter. Ook in de communicatie over de stopzetting van de samenwerking werden volgens de rechtbank geen fouten gemaakt.

De klacht van Bart De Pauw jegens de VRT wordt door de rechtbank als lasterlijk omschreven, zijn gedrag in die periode dan weer als ontoelaatbaar. De rechtbank in Brussel veegt daarmee de miljoenenclaim van De Pauw over de hele lijn van tafel. De rechter stelt bovendien dat de De Pauw de VRT schade berokkend heeft. Hij moet zelf de gerechtskosten betalen en ook 1 euro voorlopige schadevergoeding aan de VRT.

LEES OOK. Het eerste bommetje werd live op tv gedropt, enkele dagen later ontplofte de zaak-De Pauw écht

Ilse Van de Mierop en Bob Martens, advocaten van de openbare omroep.  ©  BART DEWAELE

“Veiligheid van VRT-medewerkers gevrijwaard en reputatieschade voorkomen”

“De openbare omroep neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel waarbij de eis van Bart De Pauw integraal wordt afgewezen”, laat VRT-advocaat Bob Martens weten. “Met dit vonnis wordt door de rechtbank bevestigd dat VRT correct handelde om een einde te stellen aan de samenwerking met Bart De Pauw.”

“De rechtbank oordeelt dat de gekozen maatregel van de onmiddellijke verwijdering van De Pauw uit de professionele sfeer van VRT redelijk en proportioneel was en in verhouding tot de legitieme doelstellingen die ermee werden nagestreefd”, aldus Bob Martens. Op die manier werd volgens de advocaat “de veiligheid van VRT-medewerkers gevrijwaard en reputatieschade voorkomen, nu het voor de rechtbank ook vaststaat dat door zijn gedrag VRT een reële schade heeft geleden”.

 (sgg, phu )

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten