Centra voor basiseducatie naar Grondwettelijk Hof tegen betalende inburgering

Themabeeld. ©  Jimmy Kets

De centra voor basiseducatie trekken naar het Grondwettelijk Hof om het nieuwe inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering aan te vechten. De onderwijskoepel wil af van de verplichte taaltest voor nieuwkomers en vraagt dat het inburgeringstraject gratis blijft, schrijft De Morgen maandag.

Bron: BELGA

Voortaan moeten nieuwkomers slagen voor een aparte taaltest Nederlands voordat ze een inburgeringscertificaat krijgen van de Vlaamse overheid. Bovendien is de verplichte inburgeringscursus niet langer gratis. Verplichte inburgeraars moeten 180 euro inschrijvingsgeld betalen, “en dat zonder kans op vrijstelling of vermindering zoals dat voor vrijwillige inburgeraars geldt”, stelt Ligo, de koepelorganisatie voor centra voor basiseducatie.

Negatief advies Raad van State

De ingrepen waren al in 2019 overeengekomen bij de vorming van de Vlaamse regering, maar botsen alsnog op juridisch protest. De aanpassingen schenden volgens Ligo drie fundamentele grondrechten: de vrijheid van onderwijs, het gelijkheidsbeginsel en de rechtszekerheid.

De organisatie diende vrijdag officieel een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof. Ze krijgt steun van de christelijke vakbond ACV, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Netwerk tegen Armoede. Eerder gaf de Raad van State al een negatief advies voor de nieuwe wetgeving. Ook de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vroegen om het beleid bij te sturen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten