“Schrappen in tijdskrediet strookt niet met meer mensen aan het werk

Archiefbeeld. ©  Joren De Weerdt

De federale begroting bevat positieve punten voor de vakbonden, maar ze hebben ook heel wat kritiek. Zo betreurt de liberale vakbond dat opnieuw de kaasschaafmethode werd gehanteerd, waarbij onder meer bespaard wordt op tijdskrediet. “Dat is onbegrijpelijk want in deze situatie wordt het credo ‘meer mensen aan het werk’, als basis voor een gezonde financiële huishouding, eigenlijk met de voeten getreden”, klinkt het daags na het begrotingsakkoord van de regering-De Croo.

wverBron: BELGA

Volgens het ACLVB is deze maatregel “een puur financiële operatie” waarbij de meest gekozen verlofstelsels onder vuur worden genomen, ten koste van werknemers. De vakbond merkt op dat dit ook een inbreuk is op het sociaal overleg, want eind oktober lag de hervorming van de verlofstelsels op tafel van de Nationale Arbeidsraad.

Ook de uitbreiding van flexi-jobs en studentenarbeid druist volgens de liberale vakbond in tegen de noodzaak aan meer duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden. Het ACV noemt de maatregel “onbegrijpelijk” en zegt dat die flexi-jobs zullen leiden tot verdringen van reguliere jobs en afbouw van arbeidsvoorwaarden. Voor studenten betekent de uitbreiding van het aantal uren dat ze geen socialezekerheidsrechten opbouwen, waarschuwt het ACV.

Onevenwichtig

De socialistische vakbond noemt de begroting “onevenwichtig”, waarbij vooral de politieke rechterzijde enkele belangrijke overwinningen behaalde, klinkt het woensdag. Het ABVV en ACV betreuren dat de vrijstelling van de werkgeversbijdragen lineair gebeurt en niet selectief, wat toch extra miljardendruk zet op de sociale zekerheid. Voor sommige bedrijven is dit enkel goed om de hoge winstcijfers nog wat meer op te krikken, klinkt het. Het ABVV is ook teleurgesteld dat er geen structurele fiscale hervorming is doorgevoerd, waarbij de rijkdom wordt herverdeeld. “Dat instrument had vandaag moeten worden aangewend om structureel de inkomsten te verhogen”.

Ook het ACV betreurt dat de crisis niet is aangegrepen om dingen fundamenteel te veranderen. “Het belang van sterke overheidsdiensten, van een stevige sociale zekerheid, van betere lonen, van een betere herverdeling van de rijkdom die we iedere dag samen creëren, van de ondersteuning van jonge gezinnen, van de noodzakelijke en rechtvaardige klimaatomslag, dat is blijkbaar nog niet genoeg doorgedrongen”, reageert de christelijke vakbond. Volgens de vakbond kan alleen een grondige fiscale hervorming de regering nog boven zichzelf doen uitstijgen. Ze hoopt dat die hervorming nog voor het einde van het jaar zijn beslag kan krijgen.

Positief zijn de vakbonden over het verlengen van het sociaal energietarief en de energiekorting tot maart volgend jaar, over de bankentaks en de overwinstbelasting voor energiebedrijven. Maar het ACLVB vreest wel dat heel wat werkende mensen achteraf de rekening gepresenteerd zullen krijgen. ACV betreurt dan weer dat er nog altijd geen prijsplafond is voor elektriciteit en aardgas.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten