Fietspendelaar kreeg gemiddeld 270 euro fietsvergoeding in 2021

Themabeeld ©  Shutterstock

Vorig jaar hebben in België 631.604 loontrekkenden, zowat 15 procent van het totaal, een beroep gedaan op een fietsvergoeding. In totaal werd bijna 170,3 miljoen euro uitgekeerd aan fietsvergoedingen, of gemiddeld 270 euro per loontrekkende. Dat blijkt uit een verslag over het fietsgebruik voor woon-werkverkeer door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad.

jvhBron: BELGA

Steeds meer loontrekkenden doen een beroep op een fietsvergoeding. Tussen 2016 en 2021 steeg hun aantal met 55 procent. Hoewel de fiets hoofdzakelijk wordt gebruikt voor kortere afstanden, zijn dankzij de opmars van de elektrische fiets langere verplaatsingen denkbaar. Omdat ongeveer 3 op de 10 werknemers op minder dan 5 kilometer in vogelvlucht van hun arbeidsplaats wonen, ziet het er volgens de onderzoekers naar uit dat er nog marge overblijft om het fietsgebruik te verhogen.

“De waargenomen en verwachte ontwikkelingen van het fietsgebruik zijn in heel wat opzichten positief voor de samenleving, gelet op de bewezen voordelige effecten ervan op de gezondheid, de productiviteit, het absenteïsme en het leefmilieu”, klinkt het.

De toekenning van een vergoeding voor de fietstrajecten volstaat volgens de onderzoekers evenwel niet om het fietsgebruik in het kader van de woon-werkverplaatsingen te garanderen. “Het is belangrijk deze maatregel te combineren met de aanleg van specifieke fietsinfrastructuur, zoals voldoende - idealiter beveiligde en overdekte - fietsenstallingen en het ter beschikking stellen van kleedkamers en douches.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten