Dit verandert vanaf 1 november: vaccins in apotheek, maaltijdcheques voor militairen, oldtimers anders gekeurd

Op 1 november gaat een reeks veranderingen in, van vaccins en maaltijdcheques tot oldtimerkeuringen. Een overzicht.

adbBron: BELGA

Vaccins bij apotheker of huisarts

Vanaf november zullen de Vlaamse vaccinatiecentra weer minder vaak open zijn. Wie wil, kan vanaf dan ook terecht bij de apothekers en huisartsen voor een inenting.

Tegen begin november zullen 4,5 miljoen mensen de kans hebben gekregen om hun herfstbooster te laten zetten. Daarmee is de doelstelling bereikt en wordt na zeven weken de waakfase van kracht, waarmee nog gemikt wordt op 25.000 prikken per week in Vlaanderen.

Militairen krijgen maaltijdcheques

Militairen die in dienst zijn bij Defensie, krijgen vanaf 1 november maaltijdcheques. De ministerraad zette in februari het licht op groen voor de maaltijdcheques. Het was echter nog wachten op de publicatie van het koninklijk besluit in het Staatsblad en de wettelijke termijn voor de openbare aanbesteding voor de aanduiding van het bedrijf dat de maaltijdcheques zal afleveren.

Vanaf november krijgt elke militair een maaltijdchequekaart opgestuurd. De eerste maaltijdcheques worden in december opgeladen, op basis van het aantal gewerkte dagen in november.

Nieuw kader voor oldtimerkeuring

Vanaf 1 november gelden aangepaste regels voor de oldtimerkeuring. Bedoeling is vooral om de regels duidelijker te maken, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). In Vlaanderen zijn ruim 115.000 oldtimers ingeschreven.

Sinds 2018 worden alle oldtimers (voertuigen van 25 jaar en ouder) onderworpen aan een periodieke keuring. In 2021 startte minister Peeters een traject om de keuring te evalueren en indien nodig bij te sturen. Er was vooral nood aan een duidelijker en uniformer kader, voornamelijk voor voertuigen die niet langer origineel zijn omdat bijvoorbeeld bepaalde wisselstukken niet meer te verkrijgen zijn.

De hervorming introduceert het oldtimerverslag dat de eigenaars van oldtimers meer zekerheid biedt over aanpassingen aan het voertuig. Het keuringscentrum neemt de verbouwingen die als veilig beschouwd kunnen worden op in het verslag, dat deel uitmaakt van het keuringsbewijs.

Daarnaast worden voertuigen van voor 1 januari 1926 vrijgesteld van de periodieke keuring, omdat die voertuigen vaak cultureel erfgoed zijn, in uitstekende staat vertoeven en sporadisch op de openbare weg komen. Daarnaast genieten voertuigen onder O-plaat van voor 15 juni 1968 een vrijstelling voor het aanleveren van attesten als de verbouwingen dateren van voor 20 mei 2018.

Het besluit voorziet tot slot in een procedure om de datum van eerste indienststelling te wijzigen als de oldtimer recenter gebouwd is of zwaar verbouwd werd.

Aangeboden door onze partners