Tweede besmetting met vogelgriepvirus bij een pluimveebedrijf in Hoogstraten

©  Rob Engelaar

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een tweede commercieel pluimveebedrijf in Hoogstraten. Dat meldt het FAVV in een persbericht. Daarom zijn verschillende bioveiligheidsmaatregelen opgelegd.

Bron: PRpro

Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving – het pluimvee en de vogels die nog aanwezig waren geruimd. Rond de haard worden een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. Deze liggen deels in Nederland en overlappen bijna volledig met de zones die reeds werden afgebakend na de vaststelling van een eerdere besmetting in dezelfde gemeente. Er zijn op dit moment geen indicaties dat de twee besmettingen met elkaar gelinkt kunnen worden. In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

Het FAVV herinnert alle houders van pluimvee eraan dat het vogelgriepvirus meer en meer aan het circuleren is onder wilde vogels. Het aantal bevestigde gevallen bij wilde vogels is sinds half september zeer hoog. Daardoor is het risico groot dat pluimvee met vogelgriep wordt besmet, door contact met wilde vogels. Het FAVV verwacht een zwaar vogelgriepseizoen omwille van de situatie met wilde vogels.

Wat kan je als particuliere houder doen?

Hoewel het niet meer verplicht is sinds 14 mei, raden we ook particuliere houders aan om hun pluimvee zo veel mogelijk te beschermen. Dit kan door preventief de ren te overspannen om het contact met wilde vogels te vermijden. De dieren voederen moet sowieso nog steeds verplicht binnen gebeuren, drenken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd. Wanneer houders een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren.

Sinds 5 oktober heeft Minister van Landbouw David Clarinval beslist om de afschermplicht (ofwel de dieren binnen houden, ofwel onder netten plaatsen) voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Dit zijn alle commerciële inrichtingen, maar ook de in Sanitel geregistreerde hobbyhouders. Uiteraard mag elke houder die dat wil nu al zijn dieren afschermen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten