WWF: “Doorbraken op klimaattop zijn essentieel om ramp af te wenden”

©  AFP

WWF roept in de aanloop naar de opening van de COP27-klimaattop in Egypte op tot een duidelijke en beslissende verschuiving van abstracte beloften naar concrete actie. De klimaatcrisis verloopt sneller dan onze reactie erop en mensen en plaatsen overal ter wereld ondervinden catastrofale gevolgen van het uitblijven van actie, aldus de milieuorganisatie in een persbericht.

jvhBron: BELGA

2022 is een jaar met uitzonderlijke droogtes, overstromingen, hittegolven en tropische stormen. WWF dringt er bij alle partijen dan ook op aan om “baanbrekende afspraken te maken over aanpassing en financiering van schade en verlies”.

Ondanks de beloftes tijdens de vorige klimaattop in Glasgow, hebben ook nog maar 24 landen aangepaste klimaatplannen ingediend. “Met de gecombineerde plannen stevenen we nog steeds af op een opwarming van 2,5 graden tegen het einde van de eeuw, een kleine verbetering tegenover de 2,7 graden van vorig jaar”, aldus de ngo. “Gebaseerd op de huidige plannen gebruiken we 86 procent van ons resterend koolstofbudget op tegen 2030 en rest ons dus slechts 14 procent voor de 20 volgende jaren, tot 2050.”

De COP, die dit jaar plaatsvindt in Afrika, moet ook zeker resultaten opleveren voor de Afrikaanse bevolking. Het continent warmt naar schatting 1,5 keer sneller op dan het wereldgemiddelde, terwijl het slechts verantwoordelijk is voor 4 procent van de emissies. “De industrielanden moeten dringend hun verbintenissen inzake financiële hulp, technologische en capaciteitsopbouw ten aanzien van Afrika nakomen en opvoeren, wil het continent tegen 2030 klimaatbestendig zijn.”

Ook roept WWF op om de natuur dit jaar een grotere rol te geven in de besprekingen. Zo moeten op de natuur gebaseerde oplossingen geïntegreerd worden in de klimaatmaatregels en moet een momentum gecreëerd worden in de aanloop naar de biodiversiteitstop van de COP15 in Montreal in december. Concreet moet er op grote schaal geïnvesteerd worden in bescherming en herstel van natuurlijke ecosystemen. 

WWF roept landen tot slot op om samen te werken, ondanks de geopolitieke spanningen in de wereld. “Zonder een snelle transformatie van onze energie-, voedsel-, transport- en landgebruiksectoren en zonder een einde te maken aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zullen de geopolitieke spanningen alleen maar toenemen.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten