Vrouwen werken dit jaar anderhalve maand gratis: Unequal Pay Day valt op 15 november

Themabeeld ©  Shutterstock

Op 15 november is het Europese Unequal Pay Day. Europese vrouwen verdienen op jaarbasis nog steeds 13 procent minder dan mannen “waardoor ze vanaf 15  november gratis en voor niets werken”, zeggen de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant en haar Europese zusterorganisatie PES Women. Beide organisaties roepen mannen op om hun kwaliteiten meer in te zetten voor het huishouden en de zorg voor kinderen, zodat ook vrouwen voluit voor hun job kunnen gaan.

jvhBron: BELGA

Uit een onderzoek van ZIJkant en Ipsos blijkt “dat mannen het probleem niet zien”, zeggen ZIJkant en PES. “Zij vinden dat er een evenwicht is in het huishouden, terwijl heel wat vrouwen dat tegenspreken.” En dat terwijl een ongelijke taakverdeling thuis, een van de grootste oorzaken is van de loonkloof. In België werkt 42 procent van de vrouwen deeltijds, tegenover 12 procent van de mannen. Als belangrijkste reden voor hun deeltijds werk verwijzen de meeste vrouwen naar de zorg voor kinderen of andere afhankelijke personen, een reden die slechts door 1 op de 10 deeltijds werkende mannen wordt gedeeld. 

Dat onevenwicht weerspiegelt zich ook in de OESO-cijfers: Belgische vrouwen besteden gemiddeld 4 uur per dag aan onbetaalde arbeid, mannen slechts 2,4 uur. Het aandeel deeltijds werkende vrouwen stijgt bovendien naarmate het aantal kinderen toeneemt, terwijl mannen net méér gaan werken zodra ze kinderen krijgen. 

Dat moet anders, zeggen beide organisaties, die daarom een nieuwe campagnevideo lanceerden. Daarin roepen ze mannen op om hun deel van het onbetaalde werk op zich te nemen, zodat ook vrouwen gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. “Mannen hébben de skills. Apply your skills to the household”, luidt het. “Mannen hebben exact dezelfde competenties, alleen passen ze die doorgaans in andere contexten toe.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten