Preses van Solvay Kring vecht campusverbod VUB aan, advocaat: “Hij wou studentendopen net fatsoenlijker maken”

©  Belga

De preses van de Solvay-kring, die net als vier andere studenten aan de VUB een voorlopig verbod heeft gekregen om de universiteitscampus te betreden, heeft woensdag als eerste deze maatregel voor de kortgedingrechter aangevochten. Een sanctie avant la lettre, pleit zijn advocaat, “terwijl hij zelfs nog niet weet bij welke feiten precies zijn naam zou gevallen zijn”. De Brusselse kortgedingrechter zal tegen 23 november oordelen of het campusverbod dat de VUB heeft opgelegd aan de preses van studentenkring Solvay moet opgeheven worden.

Yves Barbieux en Wim VerhaertBron: BELGA

De VUB diende op 24 oktober klacht in bij het Brusselse parket nadat de universiteit verschillende klachten had ontvangen over verregaand grensoverschrijdend gedrag, dat onder meer zou hebben plaatsgevonden tijdens activiteiten van de studentenkring Solvay. Volgens de VUB was er sprake van mogelijk strafrechtelijke feiten. Er werd een tuchtprocedure opgestart tegen de betrokken studenten, en vijf studenten kregen een campusverbod opgelegd. De activiteiten van de Solvay Kring werden ook opgeschort. Twee van de vijf studenten stappen naar de rechter omdat zij menen dat hun kansen om hun studies met succes verder te zetten, hierdoor in het gedrang komen.

Tuchtmaatregel

De preses van de in opspraak gekomen studentenkring Solvay – een scoutsleider, die sinds 2018 aan de VUB studeert, volgens zijn advocaat – was woensdagochtend als eerste aan de beurt. “Het recht op studeren wordt voor mijn cliënt met de voeten getreden”, pleitte meester Jan Fransen. “De VUB beweert dan wel dat hij online les kan volgen, maar echt studeren kan je dat niet noemen. Hij krijgt slechts naderhand de opname van de colleges te zien. Van interactie met de andere studenten of de profs kan er dus geen sprake zijn, terwijl dat toch essentieel is.”

“Het erge is dat mijn cliënt zich op zijn kamertje zit af te vragen, is aan welke feiten precies hij dat te danken heeft”, aldus de advocaat. “De VUB weigert ons inzage te geven in de klachten, zogezegd omdat dit het verdere verloop van de strafklacht, die de universiteit heeft ingediend, zou kunnen schaden. Maar intussen is hier wel degelijk sprake van een tuchtmaatregel die zou duren zolang het strafonderzoek duurt. In Brussel is dat dus lang. En dat terwijl mijn cliënt als kersverse preses juist bepaalde geplogenheden uit de studentendopen wou schrappen omdat die volgens hem niet door de beugel kunnen.”

Bewarende maatregel

Volgens de advocaat van de VUB is er dan weer geen sprake van een tuchtmaatregel tegen de Solvay-preses: “De universiteit heeft geen sanctie, maar een bewarende maatregel genomen. Het gaat niet om een straf tegen iemand die zich schuldig zou gemaakt hebben aan bepaalde feiten, maar om een middel om de slachtoffers te beschermen en de kalmte terug te brengen binnen de studentengemeenschap van de VUB.”

De VUB heeft niet de bevoegdheid zelf onderzoek te doen naar de feiten, en is in het verleden, in een ander dossier, al door het parket op de vingers getikt omdat ze een gerechtelijk onderzoek in het gevaar zou gebracht hebben. Meer informatie over de feiten kan ze dus niet zomaar vrijgeven, klonk het.

Het campusverbod vormt volgens de advocaat ook geenszins een hindernis, die het goede verloop van de studies van de betrokken studenten in gevaar zou brengen. Ook al geeft hij toe dat nog niet alle praktische regelingen getroffen konden worden om bijvoorbeeld af te spreken hoe de betrokken studenten aan praktijklessen kunnen deelnemen. “Deze bewarende maatregel loopt ook niet voor onbepaalde duur. Zij zal na drie maanden geëvalueerd worden. Op basis van de elementen die dan gekend zullen zijn, zal beslist worden of de maatregel verlengd wordt of niet. Komt het tot een tuchtmaatregel, dan zullen de betrokkenen hiertegen wel in beroep kunnen gaan, wat op dit ogenblik niet mogelijk is.” Uitspraak op 23 november.

Aangeboden door onze partners