Europees Hof tikt België op de vingers en roept overheid op onderdak te voorzien voor 148 asielzoekers

©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België op de vingers getikt over de gebrekkige opvang van 148 asielzoekers. Dat blijkt woensdag uit een mededeling van het Hof in Straatsburg. Het Hof roept de Belgische overheid op om de asielzoekers onderdak en materiële basisbijstand te bieden, zoals eerder ook gevraagd werd door de arbeidsrechtbank in Brussel.

wverBron: BELGA

De zaak gaat over in totaal 148 mensen van uiteenlopende nationaliteiten die asiel in België hebben aangevraagd maar geen onderdak hebben gekregen als gevolg van de verzadiging van het opvangnetwerk. Ze zijn op verschillende datums naar de arbeidsrechtbank gestapt, die steeds Fedasil beval om hen onder te brengen in een opvangcentrum, hotel of andere geschikte plaats en hen materiële bijstand te bieden.    

Omdat er geen gevolg werd gegeven aan die uitspraak, stapten de asielzoekers in de periode van 18 oktober tot 3 november naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens met het verzoek om voorlopige maatregelen te nemen. Ze beriepen zich onder meer op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat een verbod op onmenselijke of vernederende behandeling omvat. 

Het Hof besliste nu in een voorlopige maatregel bij België aan te dringen op de uitvoering van de beslissingen van de arbeidsrechtbank voor de duur van de procedures bij het Hof, zo meldt de persdienst. Het Hof, dat eind oktober in een zaak van een Guinese asielzoeker al een gelijkaardige oproep aan België had gericht, stipt aan dat ze enkel ingaat op dergelijke verzoeken wanneer de verzoeker anders een reëel risico loopt op onomkeerbare schade.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten