Van Quickenborne: “Zwaardere straffen voor politiegeweld in nieuwe strafwetboek”

© BELGA

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) geeft na het overleg met de politiebonden aan dat politiegeweld in de toekomst nog zwaarder bestraft zal worden. De regering is bereid om op korte termijn extra inspanningen te doen

“We hebben een constructief en goed gesprek gehad met de politievakbonden. We hebben ook onze tijd genomen, meer dan twee uur. We beseffen allemaal dat Justitie en politie partners moeten zijn”, opent Van Quickenborne na het overleg.

De Justitieminister vindt dat de regering al veel doet om de veiligheid van de politiemensen te verzekeren, maar het kan altijd nog beter. Dat is ook wat de vakbonden vragen, een volledige nultolerantie voor politiegeweld.

“We hebben beslist om in het nieuwe strafwetboek zwaardere straffen op te leggen voor geweld tegen politie, want we beseffen dat we nog meer en beter kunnen doen. Daarom hebben we afgesproken om tegen 28 november ook andere feiten van geweld, zoals weerspannigheid die leidt tot geweld en gewonden, beter aan te pakken”, stelt Van Quickenborne.

Volgend jaar wordt in het federaal parlement een nieuw strafwetboek gestemd. Het is de bedoeling om die zwaardere straffen dan meteen in werking te doen treden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) erkent dat veiligheid een topprioriteit is.

“Met dat gedeeld engagement gaan we de komende tijd samen verder aan de slag. Zo leggen we, in overleg met de vakbonden, de laatste hand aan de omzendbrief ‘geweld tegen politie’. Mijn boodschap is duidelijk: aan onze politiemensen wordt niet geraakt”, aldus Verlinden.

Actieplan

Op 28 november organiseren de politievakbonden een actiedag. Op diezelfde dag komen de politievakbonden opnieuw samen om overleg te plegen met de regering.

“Tegen de actiedag van 28 november, waar we elkaar opnieuw zien, komt de regering met een actieplan. Dat is het minimum aan respect dat we verschuldigd zijn”, zegt premier De Croo. “We hebben de voorbije jaren veel stappen vooruit gezet in het bestrijden van politiegeweld, maar het werk is niet af”, vervolgt hij.

“De definitie van geweld tegen politie is breed. Je hebt geweld en je hebt weerspannigheid. Weerspannigheid klinkt minder erg, maar leidt vaak tot arbeidsongeschiktheid en gekwetste mensen. Daar kunnen we bijkomende actie nemen en het is nu aan ons om dat concreet te maken”, klinkt het bij De Croo.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten