Overweg afschaffen kan binnenkort pas na lokaal advies

©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Spoornetbeheerder Infrabel zal voortaan de lokale besturen verplicht moeten betrekken indien hij een overweg wil afschaffen. De Kamer heeft daarvoor donderdag een liberaal wetsvoorstel goedgekeurd. Volgens initiatiefneemster Marianne Verhaert (Open VLD) worden de lokale besturen vandaag amper betrokken bij zo’n afschaffing, terwijl die soms een aanzienlijke impact op de lokale mobiliteit kan hebben.

Bron: BELGA

Door het wetsvoorstel krijgen de steden en gemeenten inspraak in de procedure. Lokale besturen zullen een advies moeten uitbrengen, gebaseerd op een openbaar onderzoek dat ze zullen moeten organiseren bij een voorstel tot afschaffing. Infrabel zal in elk dossier een gemotiveerd antwoord moeten geven op eventuele bezwaren. Zoniet kan in beroep worden gegaan tegen een beslissing tot schrapping.

Verhaert heeft er begrip voor dat Infrabel het aantal overwegen wil beperken. Elk jaar vallen nog slachtoffers aan overwegen. Bovendien leiden technische problemen aan overwegen weleens tot vertragingen op het net en kost het onderhoud een pak geld.

Alleen gebeurt dat schrappen volgens Verhaert tot op vandaag zonder inspraak van lokale besturen en omwonenden, die in de praktijk al te vaak voor voldongen feiten zouden worden geplaatst. En dat terwijl een geschrapte overweg best verregaande gevolgen kan hebben voor de lokale mobiliteit.

Enkel N-VA onthield zich.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten