Zet vonnis budgetaanpassing voor personen met handicap op de helling?

Themabeeld ©  Shutterstock

De manier waarop de Vlaamse regering in 2021 heeft beslist om de budgetten voor personen met  een handicap aan te passen, lijkt op losse schroeven te komen. De arbeidsrechtbank van Kortrijk heeft namelijk in het geval van een persoon met een handicap, die door de aanpassing op jaarbasis 7.000 euro minder kreeg dan voorzien, geoordeeld dat de aanpassing in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Grondwet. Volgens advocate Lies Michielsen gaat het om een belangrijk vonnis. Andere gedupeerden zouden de uitspraak kunnen gebruiken. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bestudeert het vonnis.

jvhBron: BELGA

Waar gaat het over? De Vlaamse regering heeft in 2021 beslist de persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap aan te passen. Door te werken met 24 in plaats van 12 budgetcategorieën wilden de regering en het VAPH de schaarse budgetten gerichter toekennen en eerlijker verdelen. Maar door de oefening – bijgenaamd de “actualisering” – zagen ook tal van mensen met een handicap, vaak mensen die al jaren op de wachtlijst stonden, hun voorziene budget plots dalen. 

Dat was ook het geval voor Luc Demarez, die lijdt aan spasticiteit aan de vier ledematen door een hersenverlamming. “Ik woon zelfstandig en maak sinds 2002 gebruik van een budget. Mijn mantelzorg viel weg en mijn beperkingen werden erger waardoor ik een hoger budget nodig had. In 2019 werd dit goedgekeurd. Toch moest ik nog twee lange jaren wachten op het hogere budget. Als klap op de vuurpijl bleek dit nog eens bijna 7.000 euro per jaar lager dan dat mij was beloofd. Ik ging niet akkoord en trok naar de rechtbank”, legt Demarez uit.

De arbeidsrechtbank van Kortrijk heeft nu geoordeeld dat de vermindering van het budget in strijd is met het eigendomsrecht en met artikel 23 van de Grondwet. “In artikel 23 staat dat verleende rechten niet mogen worden afgebroken en dat iedere persoon een menswaardig leven moet kunnen leiden. Door het budget van de heer Demarez te verminderen doet de Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap afbreuk aan deze principes uit de Grondwet”, legt advocate Lies Michielsen uit.  

Volgens Michielsen gaat het om de eerste keer dat een arbeidsrechtbank zich uitspreekt over de zogenoemde actualisering. Het vonnis kan volgens haar gebruikt worden door andere gedupeerden, ook door mensen in prioriteitengroep 2 die instappen in het project met deelbudgetten. Die groep slaat op mensen met niet meteen de allerdringendste noden, maar die wel een duidelijke nood aan zorg en ondersteuning hebben.

Volgens Michielsen loopt er overigens ook nog een procedure bij de Raad van State tegen het betrokken besluit op zich. Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft men voorlopig geen inhoudelijke commentaar op het vonnis. “We bestuderen het vonnis”, klinkt het.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten