Belgische schuldgraad gedaald tussen 2020 en 2021

©  Shutterstock

De schuld van de Belgische overheid lag eind 2021 op 548,5 miljard euro. Dat is een stijging met 33,3 miljard euro tegenover eind 2020. De schuldgraad daalde in dezelfde periode wel van 112 procent van het bbp naar 109,2 procent van het bbp. Dat staat te lezen in een rapport van het Rekenhof. Die 109,2 procent is wel nog altijd hoger dan in de periode 2017-2019, toen de schuldgraad respectievelijk op 102 procent, 99,9 procent en 97,6 procent van het bbp lag.

mtmBron: BELGA

Het Rekenhof wijst op het feit dat de overheidsfinanciën in 2020 en 2021 zwaar te lijden hadden onder de coronacrisis. Die uitzonderlijke situatie was voor de Europese Commissie ook de aanleiding om in maart 2020 de  algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact in werking te stellen. Die biedt de Europese lidstaten de mogelijkheid tijdelijk af te wijken van hun budgettaire aanpassingstraject. “Het verklaart waarom de Commissie geen procedure van buitensporig tekort tegen België heeft ingesteld”, stelt het Rekenhof.

Het vorderingssaldo van de gezamenlijke overheid bedroeg in 2021 -5,6 procent van het bbp (omgerekend 27,9 miljard euro). Dat is een stuk lager dan de -9 procent in 2020, maar wel hoger dan de cijfers voor de periode 2017-2019 (respectievelijk -0,7 procent, -0,9 procent en -1,9 procent van het bbp). 

Het structurele saldo van België voor 2021 bedroeg  -4,5 procent van het bbp. Dat verbeterde met 1 procent tegenover 2020, maar verslechterde tegenover 2019 (-2,7 procent).

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten