Campusverbod van preses studentenkring Solvay wordt niet opgeheven

©  belga

Het campusverbod dat de Vrije Universiteit Brussel heeft opgelegd aan de praeses van de Solvay-studentenkring moet niet worden opgeheven, dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel beslist. De student is mogelijk betrokken bij feiten van verkrachting en aanranding, al ontkent hij dat bij monde van zijn advocaat.

Chris Verhaeghe

LEES OOK. Ondanks de schandalen laten amper minder studenten zich dopen: “Klein deel verpest het voor de rest”

Op 25 oktober stuurde de VUB een e-mail naar de studenten handelsingenieur waarin werd meegedeeld dat er meldingen waren binnengelopen van grensoverschrijdend gedrag tijdens of aansluitend aan activiteiten georganiseerd door de Solvay Kring. In de e-mail viel ook te lezen dat de VUB een strafklacht had neergelegd bij het parket en dat er een tuchtprocedure was opgestart tegen de betrokken studenten en dat de activiteiten van de Solvay Kring tijdelijk werden opgeschort.

Een aantal Solvay-studenten kreeg een campusverbod opgelegd, waaronder de huidige praeses van de studentenkring. Volgens de advocaat van de jongeman is de maatregel niet in proportie en heeft de student ook niets te maken met de feiten van verkrachting en aanranding die worden onderzocht door het gerecht. De raadsman spande een kort geding aan tegen de VUB, maar de rechtbank besliste woensdag dat de vordering ongegrond is.

De kortgedingrechter is van mening dat de VUB een evenwichtige beslissing heeft genomen in het belang van de orde en de veiligheid van de universiteit. “Daarbij dringt zich de vaststelling op dat de bewarende maatregel eiser niet lijkt te verhinderen zijn studie voor het lopende academiejaar op een redelijke wijze te verder te zetten”, klinkt het. “Het blijkt dat de VUB bij het nemen van de bewarende maatregel ten aanzien van eiser heeft gehandeld zoals een redelijke en omzichtige universiteit zou hebben gehandeld geplaatst in dezelfde omstandigheden.”

Aangeboden door onze partners