Met één letter extra is dit West-Vlaamse dorpje een nazimythe: “We moeten dit niet verzwijgen, maar toelichten”

Langemark -

Hitler dweepte met ‘Langemarck’ en in de naam van het West-Vlaamse ‘vredesdorp’ Langemark werden oorlogsmisdaden gepleegd. Hij vernoemde er zo veel mogelijk Duitse straten en pleinen naar, waarvan er nu nog 33 overblijven. De West-Vlaamse gemeente wil niet dat die verdwijnen, maar wil wel af van ‘de smet’ die ze met zich meedraagt.

Thijs Pattyn

Hoofdpunten