Vervallen sociale cheques kunnen vanaf donderdag worden verlengd

© BELGA

Wie vervallen sociale cheques heeft, kan die vanaf donderdag laten heractiveren, maar enkel indien ze minder dan drie maanden voordien vervallen zijn. De federale regering had dat vorige maand al beslist en het koninklijk besluit is maandag in het Staatsblad verschenen.

De maatregel slaat niet enkel op maaltijdcheques, maar ook op eco- en consumptiecheques, waarin ook de coronapremie wordt opgenomen. Binnen drie maanden na het verstrijken van de vervallen cheques kan de werknemer de uitgever vragen ze opnieuw voor drie maanden te activeren. Concreet kan je dus voor een cheque die vervallen is op 1 oktober, tot eind december de reactivering vragen. Voor een cheque die bijvoorbeeld op 1 augustus is vervallen, kan dat niet meer.

Met de maatregel wil minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) vermijden dat werknemers een vorm van loon verliezen. “In tijden van crisis willen we alles uit de kast halen om hun koopkracht te beschermen”, aldus de minister. Naar schatting gaat het volgens Vandenbroucke jaarlijks om een bedrag van vijf miljoen euro dat zo kan worden geheractiveerd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten