Afgetreden burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) van Sint-Truiden reageert op audit: “Verantwoordelijkheid nemen is geen schuldbekentenis”

©  Tom Palmaers

Tijdens een besloten gemeenteraadscommissie in Sint-Truiden is de audit besproken die geleid heeft tot het aftreden van waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA). De aanbevelingen die uit de audit volgden, werden besproken op een aansluitende gemeenteraad. Daar viseerde Engelbosch de media.

trg, wverBron: BELGA

De kerkraden moeten meer details opnemen in hun verslagen, zodat er meer transparantie komt over de beslissing die ze nemen. Ook moet het stadsbestuur politici en personeelsleden sensibiliseren om mogelijke belangenvermengingen te voorkomen. Dat waren de twee aanbevelingen die werden voorgesteld op de gemeenteraad van Sint-Truiden maandagavond, nadat een voorafgaande besloten commissie zich had gebogen over de resultaten van het onderzoek van Audit Vlaanderen.

Fractieleider Gert Stas van oppositiepartij Vooruit noemde wat hij tijdens de besloten raadscommissie te horen kreeg “hallucinant”. “De aanbevelingen die nu klaar liggen, zijn een minimum. Er wordt vooral ingezet op sensibilisering om te vermijden dat de kerkfabrieken fouten maken of niet goed communiceren.” Volgens Stas is het meer dan duidelijk dat de gemeenteraad een probleem heeft met deontologie.

LEES OOK. In opspraak gekomen Jelle Engelbosch neemt afstand van burgemeesterssjerp Sint-Truiden: “Onmogelijk op geloofwaardige manier te besturen”

In een reactie hierop nam Jelle Engelbosch (N-VA), die vorige maand ontslag nam als waarnemend burgemeester en schepen, het woord. Engelbosch kwam onder vuur te liggen nadat uit het rapport van Audit Vlaanderen bleek dat bij de aankoop van een stuk grond onregelmatigheden waren vastgesteld. Een “mogelijke schijn van belangenvermenging” zou hieruit kunnen worden afgeleid.

“Proces in media”

“Ik heb nooit een eerlijke kans gekregen om me te verdedigen”, zei Engelbosch. “Ik heb een proces in en door de media gehad. Ik heb zelfs dingen gelezen die niet in het rapport staan, maar wat men wel aanneemt en overal herhaalt. Men heeft zeer gefragmenteerd gelekt uit het rapport. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen zodat de stad opnieuw in rustig vaarwater terecht zou komen, maar dat is nooit een schuldbekentenis geweest en dat zal het ook nooit worden.”

“Tot op vandaag is er nog steeds geen enkele veroordeling geweest”, ging Engelbosch verder. “In het rapport staat een mogelijke schijn van belangenvermenging en dat is zelfs nog geen conclusie. Audit Vlaanderen heeft zelfs niet het lef gehad om conclusies te maken. Men zegt enkel dat men een inschatting maakt. Het is dus veel voorwaardelijker dan alles wat ik overal in de media heb moeten lezen.”

Volgens Engelbosch blijkt nergens uit dat er sprake is van beïnvloeding of dat er afspraken waren over de prijs van de grond. “Over de belangenvermenging waar zo veel over te doen is, stelt de audit dat ik correct gehandeld heb door de voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur van de stad en de burgemeester te laten weten dat ik de grond had aangekocht en niets meer met het dossier te maken wilde hebben.”

Audit Vlaanderen is van mening dat Engelbosch als toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening de procedures van een pand van een kerkfabriek beter moest kennen dan een notaris.

LEES OOK: Misleiding, antidatering, bewust negeren van regels...: vernietigend rapport van Audit Vlaanderen voor kersverse burgemeester

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten