Verwachte krimp blijft uit: Belgische economie groeide in derde kwartaal met 0,2 procent

©  BELGA

De Belgische economie kende in het derde kwartaal dan toch geen krimp, maar groeide nog licht, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van de Nationale Bank. Het bruto binnenlands product (bbp), gezuiverd voor seizoens- en kalenderinvloeden, steeg met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In een eerste flashraming eind oktober was er nog sprake van een daling van het Belgische bbp met 0,1 procent.

gjsBron: BELGA

Dat cijfer valt nu hoger uit dan verwacht. Volgens de Nationale Bank is er sprake van een groei met 0,2 procent op kwartaalbasis, of 1,9 procent op jaarbasis. De groei staat daarmee wel op het laagste peil sinds eind 2020, toen er nog sprake was van negatieve groei als gevolg van de coronapandemie. De voorbije kwartalen schommelde de economische groei in België rond de 0,5 à 0,6 procent.

Vooral in de dienstensector was de toegevoegde waarde in het derde kwartaal hoger dan verwacht (+0,4 procent) en ook de bouw leverde nog een positieve bijdrage (+0,3 procent). Bij de industrie viel de toegevoegde waarde met 0,9 procent terug.

Gezinnen

Motor van de economie blijven de gezinnen: hun consumptie steeg in het derde kwartaal met 0,7 procent. De overheidsuitgaven bleven stabiel, terwijl investeringen van de overheid en van de bedrijven daalden. De invoer steeg sterker dan de uitvoer, waardoor er ook hier een negatief effect was voor het bbp.

Er kwamen in het derde kwartaal 21.900 banen bij, op jaarbasis steeg het aantal werkenden met 95.700.

De eerder voorspelde krimp van het Belgische bbp zou de eerste geweest zijn sinds einde 2020. Bij twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei is er sprake van een recessie, maar die lijkt nu minder zeker.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten