De inflatie is minder hoog, de loonindexatie in januari dus ook

© Serge Minten

De inflatie in oktober bedroeg ‘amper’ 10,63 procent. Dat zou voor sommige sectoren wel eens effect kunnen hebben op de loonindex die volgt in januari. Vorige maand lag de prognose voor bedienden in PC 200 nog op 11,59 procent, vandaag is die bijgesteld naar 11,13 procent. En dat is geen slecht nieuws. “Dat half procentje gaat een werknemer netto niet voelen, een werkgever zal dat al wel voelen.”

Nina Bernaerts

Weten we al hoeveel er bijkomt in januari?

Voor de meeste sectoren wordt het stilaan duidelijk. Voor de voedingsindustrie (paritair comité 118) en bedienden in de voeding (PC 220) is de loonindexering van januari al bekend: 10,96 procent. Ook voor de horeca (PC 302) weten we nu al hoeveel de lonen stijgen: 10,964 procent. Ook het wegvervoer voor rekening van derden van PC 140.03 kent een indexatie van 10,96 procent voor de baremalonen. Dat berekende HR-dienstverlener SD Worx.

Voor het grootste paritaire comité, namelijk PC200 waar zo’n half miljoen bedienden onder vallen, is de index nog niet afgeklopt. Dat gebeurt pas op 23 december wanneer het inflatiecijfer van december bekend gemaakt wordt.

Waarom is dat voor bedienden nog niet duidelijk?

De indexatie van de lonen en de inflatie zijn onlosmakend met elkaar verbonden, weet Geert Vermeir van SD Worx. “Voor de berekening kijken we naar de afgevlakte gezondheidsindex. Dat wil zeggen dat we kijken naar de index maar zonder producten zoals benzine, alcohol of tabak. Daar nemen we het gemiddelde over de periode van de laatste vier maanden. Voor december is dat nog niet duidelijk en voor PC 200 is dat cijfer wel nodig. Daarom hebben we enkel een prognose.”

En die prognose ligt lager dan wat er in oktober bij een hoge inflatie van 12 procent voorspeld werd. Heeft dat een impact op de loonindex in januari?

Het korte antwoord: een klein beetje. “De realiteit is dat we nog steeds met een zeer hoge inflatie zitten. Dat die nu iets minder is, is in principe goed nieuws. De prijs van onze winkelkar stijgt dus iets minder snel nu”, zegt Vermeir. “In de praktijk verliezen we nu ongeveer een half procent, de verwachte index gaat van 11,59 procent naar 11,13 procent. Dat blijft nog altijd bijzonder hoog.”

Hoe kan dat positief zijn?

Dat halve procentje op het brutoloon zal weinig verschil maken voor de werknemers, stelt Vermeir. “De werkgever daarentegen kan het wel helpen. Bij een groot bedrijf met veel bedienden kunnen die halve procenten wel een verschil maken. De toekomst voor sommige bedrijven ziet er niet onmiddellijk rooskleurig uit. Maar elke tempering van de stijgende loonkost is van harte welkom.”

Hoeveel blijft er netto van de index over?

Voor bedienden geldt dat de index vanaf januari wordt toegepast op het volledige brutoloon. De bedrijfsvoorheffing die daar nog af gaat, wordt in het begin van het jaar ook geïndexeerd. Daarom is een exacte berekening vandaag nog niet mogelijk. Het is voor iedereen anders maar je moet rekenen dat je 3 tot 7 procent over zal houden.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten