Gemiddeld huishouden is slechter af met energiecompensaties, door lagere loonindexering

©  Shutterstock

Een gemiddeld Belgisch huishouden is slechter af mét de compensatiemaatregelen die de overheid voorziet vanwege de hoge energieprijzen, dan zonder. De maatregelen leiden ertoe dat de indexering van de lonen en uitkeringen minder snel stijgt, zo hebben onderzoekers van de KU Leuven berekend.

Bron: BELGA

Vanwege de hoge energieprijzen voerde de federale regering de afgelopen maanden verschillende maatregelen in, zoals energiepremies en -cheques. Die moesten ervoor zorgen dat de energiefactuur van de Belgen enigszins betaalbaar bleef. De automatische indexering van lonen en uitkeringen, die al jaren bestaat, zorgt eveneens dat het verlies aan koopkracht tot op zekere hoogte gecompenseerd wordt. 

In hun studie analyseerden de Leuvense onderzoekers voor het eerst de wisselwerking tussen de indexering enerzijds en de extra energiemaatregelen anderzijds. Daarbij houden ze rekening met alle maatregelen die de overheid genomen heeft sinds de energiecrisis begon.

De maatregelen blijken de loonindexering af te remmen. De compensaties verzekeren in de eerste plaats dat de energiefactuur van mensen minder sterk stijgt. Daardoor stijgt ook de gezondheidsindex minder sterk, en volgt er op zijn beurt een kleinere indexering van lonen en uitkeringen dan in het geval dat er geen maatregelen geweest zouden zijn. 

Slecht voor hogere, goed voor lagere inkomens

Gemiddeld genomen zijn de huishoudens, door het invoeren van de maatregelen, slechter af dan ze waren zonder de invoering, blijkt uit het onderzoek. Voornamelijk komt dat doordat middelgrote en hoge inkomens door de lagere indexering meer verliezen dan dat ze winnen door de maatregelen. 

Aan de andere kant is het effect voor de 10 procent laagste inkomens wel positief: de extra maatregelen zorgen dat de lagere indexering in hun geval gecompenseerd wordt. Doordat zij een lager inkomen hebben, is het effect van een lagere indexering in absolute termen minder groot dan de ingevoerde premies of cheques.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten