Piek van inflatie ligt achter ons, en Planbureau verwacht dat ze volgend jaar nog stevig zal afkoelen

De inflatie zal in december nog hoger liggen dan 10 procent, maar ze zal vanaf januari duidelijk onder die kaap duiken. Dat voorspelt het Planbureau dinsdag. De jaarinflatie zou in 2023 nog 5,3 procent bedragen.

Bron: Belga

De piek van de inflatie is achter de rug. Het hoogtepunt werd bereikt in oktober, zoals het Planbureau had voorspeld, toen de consumptieprijzen op een jaar tijd 12,27 procent waren gestegen. In november zwakte de inflatie af tot 10,63 procent, in december zal er nog 10,31 procent in de tabellen staan, denkt het Planbureau. De jaarinflatie zou zo uitkomen op 9,6 procent (tegen 2,44 procent in 2021 en 0,74 procent in 2020).

Volgend jaar zou de inflatie flink afkoelen. Het Planbureau verwacht 7,80 procent in januari en percentages tussen 6 en 8 procent in de hele eerste jaarhelft. Nadien zou de inflatie nog verder afnemen, tot rond de 2 procent in het najaar. De jaarinflatie in 2023 zou zo nog 5,3 procent bedragen.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van om en bij de 2 procent op middellange termijn.

Het Planbureau blijft bij de eerdere voorspelling dat de spilindex volgend jaar nog één keer overschreden zal worden. Het gaat nu uit van april, een maand vroeger dan bij de vorige prognose. Een maand na zo’n overschrijding worden de sociale uitkeringen met 2 procent verhoogd, en nog een maand later volgen de lonen van het overheidspersoneel.

Door de torenhoge inflatie werd de spilindex in 2022 vijf keer overschreden, de laatste keer in november, met telkens een indexering van de sociale uitkeringen en ambtenarenlonen tot gevolg.

De meeste lonen in België worden automatisch aangepast aan de stijgende levensduurte, maar er zijn wel verschillen per sector. Bij het overheidspersoneel gebeurt dat telkens na overschrijding van de spilindex, in andere sectoren gebeurt de aanpassing maandelijks, per kwartaal of één keer per jaar.

Aangeboden door onze partners