Gebruik van vuurwerk van 23 december tot 9 januari verboden in Brussels Gewest

©  Miranda Gijsen

Van 23 december tot 9 januari is het  bezit en het vervoer van recreatief vuurwerk door particulieren verboden in de openbare ruimte van het Brussels Gewest. Dat gebeurt op verzoek van de korpschefs van de lokale politie om de veiligheid van de politiediensten op het terrein zoveel als mogelijk te waarborgen en te voorzien in een gewestelijke aanpak. Zo meldt minister-president Rudi Vervoort  vrijdag.

Bron: BELGA

Zoals elk jaar zijn de voorbereidingen voor de eindejaarsfeesten in Brussel volop aan de gang. In deze context zal de stafchef van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene zorgen voor de eenheid van commando voor de handhaving van de openbare orde. 

Het verbod op het bezit en vervoer van vuurwerk in de openbare ruimte wordt ingevoerd om te voorkomen dat de politie het slachtoffer wordt van misbruik van pyrotechnische middelen, luidt het nog.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten