Natuurverenigingen dreigen naar rechter te stappen tegen Vlaams landbouwplan

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu dreigen met juridische stappen als de Vlaamse regering vrijdag het strategisch landbouwplan goedkeurt. Ze zijn van mening dat daarvoor een milieueffectenrapport ontbreekt, zeggen ze woensdagavond.

Bron: BELGA

Normaal buigt de Vlaamse regering zich vrijdag over het ontwerp Strategisch Plan van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Maar volgens de natuurverenigingen kan het niet goedgekeurd worden zolang er geen milieueffectenrapport is. “Zo’n onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen is nochtans verplicht om schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium in te schatten en op te vangen’, zeggen ze in een persbericht.

En ze voegen toe: “De impact op milieu, natuur- en klimaatvlak niet meenemen in de afweging, leidt onvermijdelijk tot juridische stappen over dit voor de landbouw en samenleving belangrijk dossier. Dat is een te vermijden scenario.” 

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu hopen dat het plan nog wordt bijgestuurd met hun inbreng.

Het Belang van Limburg, dat eerst over de juridische dreiging schreef, zegt dat het kabinet van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) aan een milieueffectenrapport werkt, maar dat het nog niet is afgerond. 

Groen licht van Europa

De Europese Commissie zette een tiental dagen geleden het licht op groen voor de strategische landbouwplannen van Vlaanderen (en Wallonië). Eerder had ze nog forse kritiek geuit op de Vlaamse plannen, maar na bijsturingen kwam er dan toch een goedkeuring. Dat biedt de Vlaamse landbouw uitzicht op 1,65 miljard euro aan fondsen: 1,386 miljard euro aan Europees geld, aangevuld met een nationale financiering van 272 miljoen euro.

Aangeraden
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt