Personeel van griffie Waals Parlement drukt in open brief steun uit voor interim-griffier

Frédéric Janssens werd half september voor zes maanden geschorst ©  BELGA

De medewerkers van het Waals Parlement betuigen, in een open brief die donderdag naar het agentschap Belga is gestuurd, hun steun aan Sandrine Salmon, de interim-griffier die Frédéric Janssens vervangt. Janssens werd half september voor zes maanden geschorst. De ondertekenaars van de brief vragen ook om te kunnen werken in een sereen klimaat, ondanks de “mediawestern” die momenteel aan de gang is.

jvhBron: BELGA

“Sinds midden september 2022 gaat er geen dag voorbij zonder dat de media het hebben over de zaak rond de griffier van het Waalse parlement. Na de eerste onthullingen, over intimidatie van het personeel, kwamen die over het beheer van overheidsopdrachten en het gebruik van overheidsmiddelen. De situatie is zodanig dat het autoritaire management, dat de meesten van ons jarenlang hebben moeten verdragen, op de achtergrond lijkt te zijn geraakt”, luidt het in de brief.

“Te midden van deze mediawestern stelt een bepaalde pers zich niet tevreden met het in diskrediet brengen van de politieke wereld, maar heeft die ook de neiging om de ambtenaren van de assemblee in moeilijkheden te brengen door een escalatie van de aanklachten in alle richtingen, wat bijzonder schadelijk is voor de parlementaire instelling”, voegen de ondertekenaars eraan toe.

“Op dit moment hebben we meer last van een zware en giftige atmosfeer door de herhaaldelijke schandalen, dan van moeilijkheden die verband houden met de verandering van management. Wij werken elke dag, vaak buiten werktijd, om de instelling te laten functioneren. Wij willen het Waalse Parlement dienen in een kalme en serene sfeer”, aldus de ondertekenaars, die daar aan toevoegen dat ze de interim-griffier steunen. 

“Sandrine Salmon kan terugkijken op een lange ervaring bij de griffie, waarin zij door haar eerlijkheid, menselijkheid en welwillendheid het respect van de ambtenaren van de instelling wist te verdienen. Wij willen benadrukken dat onze waarnemend griffier ons volledige vertrouwen en onze grote motivatie heeft om de ons opgedragen taken uit te voeren”, aldus het personeel. “Wij blijven alle Waalse parlementsleden in staat stellen hun opdracht te vervullen binnen een instelling die het speerpunt van de democratie moet zijn en waarvoor wij met trots blijven werken”, aldus de ondertekenaars.

In totaal hebben 74 van de honderd werknemers van de griffie de open brief ondertekend. Dertien anderen steunen de brief zonder dat zij hun naam erop wilden vermelden.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten